loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROZSTRZYGNIĘTY

Administrator

W dniach 15-17 października na stadionie OSiR zdjęcie POWIATOWY TURNIEJ...w Końskich odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Koneckiego, zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich. Reprezentacje sześciu szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu koneckiego w wyniku losowania zostały rozstawione w dwóch grupach. W grupie A znalazły się drużyny: ZSP nr 1, I LO i ZSP nr 3, a w grupie B: II LO, ZSP Stąporków oraz ZSP nr 2.

Czytaj więcej...

GROŹNY POŻAR - NA SZCZĘŚCIE TO TYLKO ĆWICZENIA

Administrator

W poniedziałek 21 października baza paliw nr 17 w Baryczy zdjęcie GROŹNY POŻAR...stała się miejscem sprawdzianu sprawności i szybkości reagowania służb z terenu powiatu koneckiego. Według scenariusza ćwiczeń powiatowych w bazie paliw nastąpiła awaria, która spowodowała pożar powierzchniowy w zbiorniku z olejem napędowym. Jako pierwsze, działania podjęły miejscowe służby, zgłaszając niezwłocznie zdarzenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Teren i drogi dojazdowe zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji.

Czytaj więcej...

JUBILEUSZ KOŁA PSZCZELARZY

Administrator

Obchody jubileuszu 90 lat pszczelarstwa na Ziemi zdjęcie JUBILEUSZ KOŁA...Koneckiej rozpoczęto w sobotę 19 października w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki w Modliszewicach uroczystą mszą św. w intencji pszczelarzy, sprawowaną przez ks. Marka Rosińskiego. Kolejnym punktem programu było spotkanie w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, na którym podsumowano dotychczasową działalność na polu pszczelarstwa. Na jubileusz przybyli m.in. Starosta Konecki Grzegorz Piec, wicedyrektor ŚODR Jarosław Mostowski oraz Leszek Bodzioch, wiceprezydent PZP, Andrzej Dąbrowski, prezes ŚZP w Kielcach, Iwona Łodo, dyrektor biura ŚZP w Kielcach.

Czytaj więcej...

LIPA I RUDA MALENIECKA – PROMOCJA KSIĄŻKI

Administrator

Zwykle spotkania związane z promocją nowych publikacji zdjęcie LIPA I RUDA...Wydawnictwa Arslibis odbywały się w siedzibie koneckiej biblioteki. Tym razem prezentacja kolejnej pracy miejscowego autora odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej w ramach seminarium pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu koneckiego. I nic dziwnego, bo tytuł opracowania popełnionego przez Mariana Adamczyka – „Lipa i Ruda Maleniecka. Zarys dziejów od XV do połowy XX wieku” wręcz skłaniał do tego miejsca.

Czytaj więcej...

„MECHANIK TWOJĄ SZANSĄ NA RYNKU PRACY”

Administrator

Ponad 200 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych zdjęcie MECHANIK TWOJĄ SZANSĄ...nr 1 w Końskich w ciągu dwóch lat szkolnych zrealizuje projekt pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy”. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów ZSP nr 1 w Końskich niezbędnych w kontekście przyszłego zatrudnienia.

Czytaj więcej...

MEDALE I NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

Administrator

W środę 16 października w II Liceum Ogólnokształcącym zdjęcie MEDALE I NAGRODY...uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwały i doskonale czuły się rolach gospodarzy panie Beata Salata – dyrektor i Joanna Fornal wicedyrektor II LO. Obecny na uroczystości Starosta Konecki Grzegorz Piec życzył nauczycielom, by ich praca przebiegała bezproblemowo i przynosiła, jak najlepsze efekty.

Czytaj więcej...

TA WIEDZA RATUJE LUDZKIE ŻYCIE - PAMIĘTAJCIE ŻEBY SIĘ NIE BAĆ

Administrator

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca,zdjęcie TA WIEDZA RATUJE... to akcja która skierowana jest do wszystkich. Poświęcając niewiele własnego czasu, można przypomnieć bądź zapoznać się z praktycznymi ćwiczeniami, ratującymi ludzkie życie. Dokonując resuscytacji krążeniowo – oddechowej na przygotowanych fantomach każdy z nas ma możliwości nabycia bezcennej wiedzy, która może okazać się wystarczająca, do udzielenia drugiemu człowiekowi niezbędnej pomocy pamiętając jednocześnie, że jej beneficjentem może okazać się każdy z nas.

Czytaj więcej...

NACZELNIK NA MEDAL

Administrator

W dniu 11 października 2019 r. w Zespole Państwowych zdjęcie NACZELNIK NA MEDAL...Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Medale prezydenckie nagrodzonym wręczała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, a nagrody i Medale Komisji Edukacji Narodowej – Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Czytaj więcej...

PROBLEMATYCZNE SKŁADOWISKA

Administrator

14 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie PROBLEMATYCZNE SKŁADOWISKA...w Końskich odbyło się spotkanie poświęcone trudnej sytuacji, wynikłej zarówno ze składowania materiałów niebezpiecznych, na których zbieranie cofnięto zezwolenie, co ma miejsce na terenie gminy Stąporków oraz magazynowania odpadów, przeznaczonych do przetwarzania na paliwo alternatywne, co ma miejsce w gminie Fałków, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych pożarów.

Czytaj więcej...

VIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

11 października 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VIII SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

Czytaj więcej...

O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCH

Administrator

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, zdjęcie O PROPOZYCJACH ZADAŃ DROGOWYCHw dniu 10 października br. odbyło się spotkanie włodarzy gminnych oraz radnych Rady Powiatu Koneckiego, które dotyczyło propozycji zadań wskazanych w planie robót drogowych na 2020 rok. Zarząd Powiatu Koneckiego reprezentowali: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta oraz Jarosław Staciwa – członek Zarządu. Na spotkaniu obecni byli: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Jarosław Pawelec – wójt gminy Smyków, Henryk Konieczny – wójt gminy Fałków, Robert Wielgopolan – wójt gminy Słupia Konecka, Leszek Kuca – wójt gminy Ruda Maleniecka, Stanisław Pacocha – wójt gminy Gowarczów, Michał Pękala – wójt gminy Radoszyce oraz Marcin Zieliński – wiceburmistrz Końskich.

Czytaj więcej...

RAZEM MAJĄ RADOSNE SERCA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Administrator

Oni wciąż czują się młodzi i cieszą się, że są zdjęcie RAZEM MAJĄ RADOSNE...razem. To słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich, którzy we wtorkowe popołudnie 8 października br. zainaugurowali już 5 rok akademicki. „Kolejny rok naszej działalności otwieram z radością i optymizmem, licząc jednocześnie na Waszą współprace i zaangażowanie. Życzę słuchaczom aby jak najdłużej chciało Nam się chcieć ” – podkreślała podczas otwarcia nowego roku akademickiego Jolanta Rydzewska – prezes UTW w Końskich, której towarzyszyły Grażyna Chwałek – wiceprezes i Teresa Dunajska – członek Zarządu.

Czytaj więcej...