loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

EFEKT PRZERÓSŁ OCZEKIWANIA – niedzielna odsłona - KUŹNIC KONECKICH 2019

Administrator

Niedziela była drugim dniem tegorocznych Kuźnic zdjęcie XX KUŹNICE KONECKIE...Koneckich. Wydarzenie, tym razem odbyło się w Parku Miejskim w Końskich. Na wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć udział w tegorocznej, jubileuszowej edycji czekały liczne atrakcje, takie jak choćby konkursy, stoiska wystawiennicze gmin powiatu koneckiego, ale również epokowa osada z grupą rekonstrukcyjną, ukazującą obóz partyzancki, która powstała przy Zabytkowym Zakładzie w Maleńcu. Niedzielną odsłonę XX Kuźnic Koneckich poprowadzili: Anna Wiaderna z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich oraz Marian Wikiera naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich, dla którego wydarzenie było również swoistym debiutem, od strony organizacyjnej.

Czytaj więcej...

XX. KUŹNICE KONECKIE „NA DROGACH DO WOLNOŚCI” - w sobotniej odsłonie

Administrator

Kuźnice Koneckie doczekały się XX., jubileuszowejzdjęcie XX KUŹNICE KONECKIE... edycji. To szczególne święto Powiatu Koneckiego. W swoim głównym założeniu ma na celu przywoływanie i krzewienie dziedzictwa narodowego i kulturowego naszej małej Ojczyzny! W sobotę 6 lipca w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, które było współgospodarzem tego wydarzenia, jubileuszowe uroczystości rozpoczął panel popularno-naukowy. Z tej to racji, że tegoroczne Kuźnice Koneckie organizowane są pod hasłem: „Na drogach do wolności”, pragnąc tym samym odwołać się do dwóch znaczących rocznic, które wpisują się w ogólnonarodowy program pod nazwą Niepodległa!

Czytaj więcej...

WYNIKI MATUR 2019

Administrator

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego maj  2019 - absolwentów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu.

Lp.  Nazwa Szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba osób które zdały egzamin maturalny

Egzamin poprawkowy w sierpniu

Liczba osób które nie zdały matury

1. I Liceum Ogólnokształcące 135 126 7 2
2. II Liceum Ogólnokształcące 139 138 1 0
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 31 13 6
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3 1 1 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 53 41 12 0
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

LO - 21

T - 40

19

26

1

9

1

3

    POWIAT - 441 382 44 15
      86,60% 9,90% 3,40%

 

Czytaj więcej...

W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI - DNI OTWARTE W ŚODR W MODLISZEWICACH

Administrator

Dni Otwarte w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa zdjęcie W DĄŻENIU DO DOSKONAŁOŚCI Rolniczego w Modliszewicach już po za nami. Organizatorom tej cyklicznej i bardzo dobrze znanej w województwie świętokrzyskim, choć z całą pewnością nie tylko, imprezy zawsze towarzyszy ogromne zainteresowanie. Podczas 44 edycji wydarzenia, na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji związanych przede wszystkim z branżą rolniczą, ale także spożywczą, przetwórczą, producencką, czy hodowlaną. Na polu doświadczalnym ŚODR w Modliszewicach już od godziny 9.00 można było podziwiać wspaniałe rezultaty postępu biologicznego wykorzystywane w uprawie wielu odmian zbóż i roślin.

Czytaj więcej...

PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO – ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY ZAPRASZA 7 LIPCA - KUŹNICE KONECKIE

Administrator

Jedną z atrakcji tegorocznych Kuźnic Koneckich będzie zdjęcie PATRIOCI I FABRYKANCI ZAGŁEBIA STAROPOLSKIEGO ...obozowisko oddziału partyzanckiego, które zorganizowane zostanie przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy 1863 r. Stoisko będzie miało formę symulacji leśnego obozowiska partyzanckiego z okresu powstania styczniowego z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku oraz replik historycznych broni czarnoprochowej z połowy XIX wieku.

Czytaj więcej...

II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

28 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa zdjęcie II SESJA RADY POWIATU KONECKIEGOPowiatowego w Końskich odbyła się druga sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 14:00 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

POWIATOWA MAPA DROGOWA

Administrator

Powiat Konecki aktualnie realizuje inwestycje drogowe korzystając zdjęcie POWIATOWA MAPA DROGOWAze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania realizowanego na terenie gminy Słupia Konecka, wynosi 1 461 908,64 mln zł., z czego budżet państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dofinansowywuje zadanie w kwocie 730 954 tys. zł., natomiast kwotę 365 477 tys. zł. dokłada gmina Słupia Konecka, a pozostałe 365 477, 64 tys. zł. zostanie zabezpieczone w budżecie Powiatu Koneckiego. Pełna nazwa realizowanego zadania brzmi:

Czytaj więcej...

I SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

24 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zdjęcie I SESJA RADY POWIATU...w Końskich odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 11:00 sesję otworzył Wiesław Skowron – Radny Senior.

Proponowany porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Końskich.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich.

Czytaj więcej...

POWIAT KONECKI WCIĄŻ WYSOKO - FINAŁ PROGRAMU - „BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Administrator

17 czerwca 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej nagrodzono zdjęcie BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE ...i wyróżniono jednostki samorządowe biorące udział w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie”, gdzie Powiat Konecki zajął 6 miejsce. Program, którego celem jest dbałość o bezpieczeństwo obywateli, realizowany jest już od 20 lat. Wyróżnienia w tegorocznej edycji otrzymały również gminy: Stąporków i Ruda Maleniecka. Powiat Konecki reprezentował, w tym dniu naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Wiesław Basiak.

Czytaj więcej...

SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁ

Administrator

Tegoroczne nagrody dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zdjęcie SĄ DUMĄ NASZYCH SZKÓŁi SOSW w Baryczy trafiły już w ręce najzdolniejszych uczniów z terenu powiatu koneckiego. 18 czerwca 2019 roku w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich najzdolniejsi uczniowie, wytypowani przez dyrektorów poszczególnych szkół i zaakceptowani przez grono pedagogiczne, cieszyli się z otrzymanych stypendiów i wyróżnień, które w imieniu organu prowadzącego, wręczał pełniący funkcje Starosty Koneckiego – Grzegorz Piecoraz dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

X SESJA PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

19 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Pzdjęcie X SESJA RADY...owiatowego w Końskich odbyła się dziesiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 12:00 sesję otworzył Grzegorz Piec – pełniący funkcję Rady Powiatu Koneckiego.

Porządek obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

3. Planu robót drogowo - mostowych na 2019 rok.

Czytaj więcej...