loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXVI SESJA RADY POWIATU

Paweł Goraj - Administrator

27 marca br. w siedzibie Starostwa zdjęcie 26 sesjaPowiatowego w Końskich odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu. Projekt porządku obrad przewidywał podjęcie następujących tematów:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  a). zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy dla osób, którym zmieniono miejsce stałego zameldowania w drodze decyzji administracyjnej,

  b). uchwalenia Statutu Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie,

  c). zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2013 – 2023,

  d). zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.,

  e). zmiany uchwały Nr XXV/8/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. dot. wyłączenia i zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Końskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,

  f). zmiany uchwały Nr XXV/9/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r. dot. wyłączenia i zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Końskich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,

  g). określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane według algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013r.

 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2012r. i ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie Koneckim.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Sprawy różne.

 12. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Powiatu.