loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA – SPOTKANIE ROBOCZE

Administrator

11 grudnia 2012 roku w sali konferencyjnej zdjęcie izba rolniczaStarostwa Powiatowego w Końskich odbyło się cykliczne spotkanie robocze w ramach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wojewódzką Izbę Rolniczą reprezentował Robert Fatyga – członek Zarządu ŚIR, Powiatową Izbę Rolniczą reprezentował jej przewodniczący – Stanisław Stanik, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był reprezentowany przez Adama Bukowskiego – kierownika Zespołu Doradczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała Teresa Pietrusiewicz – kierownik Agencji, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa reprezentowała Agata Binkowska – naczelnik Wydziału, Powiatowy Urząd Pracy reprezentował dyrektor jednostki – Marek Krawczyk.

Władze samorządowe reprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki, który przywitał zgromadzonych gości i życzył owocnych i efektywnych rezultatów rozmów. „Tego typu spotkania są doskonałą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń, często opartych na merytorycznych uwagach i doświadczeniu” - mówił starosta konecki.

 

Osoby obecne na spotkaniu z uwagą wsłuchiwały się w poruszane tematy, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w dyskusji. Wśród poruszanych tematów można było dowiedzieć się o stanie realizacji programów Unii Europejskiej, które wspierają polskich rolników, konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, zróżnicowaniu działalności gospodarczej, stanie bezrobocia na terenie powiatu, w tym w szczególności wśród ludności zamieszkującej tereny rolnicze. Nie zabrakło tematyki związanej z programami rolnośrodowiskowymi, zalesianiem gruntów, tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tworzeniem grup producenckich, czy działaniami związanymi z Lokalnymi Grupami Działania. Zainteresowane osoby mogły również dowiedzieć się o stanie realizacji dopłat bezpośrednich i obszarowych, płatnościach zwierzęcych i dotyczących upraw owoców oraz roślin strączkowych, a także posłuchać aktualnych przepisów związanych z ustawą o odpadach komunalnych. Na wszystkich zainteresowanych czekały również bezpłatne egzemplarze gazety „Wiadomości Rolnicze”.

 

GALERIA - Izba Rolnicza ...