loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH - UROCZYSTE OTWARCIE

Paweł Goraj - Administrator

W piątek 28 września 2012 roku zdjęcie otwarcie PUPdokonano uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich. W tej ważnej chwili uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości wśród, których znaleźli się między innymi: Grzegorz Dziubka – wicewojewoda świętokrzyski, Bogdan Soboń – starosta konecki, Michał Cichocki – burmistrz, Andrzej Lato – dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz liczne grono samorządowców z terenu powiatu koneckiego. Symboliczną wstęgę wspólnie przecinali: Grzegorz Dziubka, Bogdan Soboń, Andrzej Lato oraz Marek Krawczyk. Poświęcenia urzędu dokonał ks. dziekan Andrzej Zapart, który powiedział między innymi: „ Z waszego wysiłku i zatroskania powstała piękna instytucja, piękny dom, który będzie służył ludziom znajdującym się w największej potrzebie.

Bóg zawsze się raduje kiedy człowiek służy dobru. Ci którzy będą tu pracować niech pamiętają, że to nie tylko praca, ale i pewne powołanie wobec ludzi, którzy jej potrzebują i są zagubieni”.

 

„Oddanie tej nowej siedziby jest symbolem zakończenia trudnego procesu łączenia rozczłonkowanych i zmieniających się siedzib w jedną. Otrzymany z rąk Starostwa budynek tworzy nam doskonałe warunki do takich działań jak pozyskiwanie dodatkowych środków w celu aktywizacji jak największej liczby osób bezrobotnych. Będziemy robić wszystko, tak abyśmy byli potrzebni zarówno bezrobotnym jak i pracodawcom. Dziękuję gorąco Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, Panu staroście za zaplanowanie, przeprowadzenie oraz sfinansowanie tej inwestycji. Dziękuję również Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej za dofinansowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej” - mówił Marek Krawczyk – dyrektor PUP w Końskich.

Przybyli goście mogli zapoznać się z genezą Publicznych Służb Zatrudnienia na terenie powiatu koneckiego i jednocześnie obejrzeć prezentację multimedialną ukazującą ich rozwój.  „To inwestycja, która z konsekwencją doczekała się swej realizacji. Oby takich inwestycji było więcej, bo w ten sposób powiat konecki pięknieje” - mówił Bogdan Soboń – starosta. „Urząd Pracy, to instytucja szczególna, życzę Państwu, aby ta praca przyniosła jak najwięcej satysfakcji” - mówił Grzegorz Dziubka – wicewojewoda świętokrzyski. „Życzę Panu dyrektorowi, pracownikom, a tym samym wszystkim mieszkańcom powiatu koneckiego, aby ten budynek przynosił szczęście w walce z bezrobociem” - mówił Michał Cichocki – burmistrz.