loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONFERENCJE NAUKOWE W ŚODR W MODLISZEWICACH - KONECKA RYBA 2012

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 22 września odbyła się pierwsza zdjęcie ŚODRz konferencji naukowych w ŚODR w Modliszewicach zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu założenia Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Rudzie Malenieckiej oraz Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba 2012, która podejmowała następujący temat – Specyficzne uwarunkowania rybactwa na ziemi koneckiej. Konferencje otworzył gospodarz wydarzenia Bogdan Soboń – starosta. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Jej moderatorem była Pani prof. Teresa Ostaszewska.

Szczegółowy program tematyczny przedstawiał się następująco:

 

  1. Postać prof. Franciszka Staffa oraz jego dorobek naukowy w kontekście jubileuszu stulecia założenia Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Rudzie Malenieckiej przedstawiał dr Jerzy Śliwiński

  2. Specyfikację polskiego rybactwa i historyczny rozwój akwakultury na terenie województwa świętokrzyskiego jako spuścizna pokoleń i uświadomione dziedzictwo narodowe oraz Historię karpia w Polsce przedstawiał prof. Ryszard Wojda.

Tematem drugiej konferencji były – Aktualne uwarunkowania gospodarki rybackiej. Moderatorem konferencji był prof. Ryszard Wojda, a jej szczegółowa tematyka przedstawiała się następująco:

  1. Zagrożenia powodowane przez szkodniki ryb i systemy rekompensaty strat w stawach przedstawiał dr Mirosław Cieśla

  2. Problematykę KHV na stawach karpiowych przedstawiał dr Jan Żelazny

  3. Dobrostan i możliwości sprzedaży ryb przedstawiał dr Marek Jezierski.

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Mały projekt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Wśród wielu wątków konferencji szczególne zaciekawienie wzbudziły wystąpienia: dr Jana Żelaznego oraz dr Mirosława Cieśli. „Ostrzegam przed zakupem narybku z patogenem KHV pochodzącym z zagranicy, zastanówcie się Państwo nad takimi decyzjami, to wielkie ryzyko. Nie musimy sięgać po narybek z całego świata, mamy własne dobre ośrodki wylęgowe. Ogniska tej choroby są bardzo trudne do zwalczania, nie wolno jej lekceważyć, jeśli wirus wejdzie do jezior, to już nigdy z nich nie wyjdzie” - ostrzegał dr Jan Żelazny. „Regionalna gospodarka stawowa to wyzwanie. Problem z zagrożeniami powodowanymi przez szkodniki ryb istnieje i jest bardzo poważny. Zapobieganie w tej materii jest możliwe, ale tylko w pewnym zakresie, ponieważ państwo polskie nie jest raczej zainteresowane zmianą obecnego stanu prawnego. Niezmiernie istotną rzeczą jest utworzenie szeroko pojętego lobbingu na rzecz wprowadzania zmian systemowych. Stawy, to majątek narodowy, spuścizna kulturowa, której częścią jest również region, w którym się obecnie znajdujemy” - mówił dr Mirosław Cieśla.