loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXI SESJA RADY POWIATU

W dniu 19 września 2012 roku w siedzibiezdjęcie 21 sesja rady powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się XXI sesja Rady Powiatu koneckiego. W sesji ostatecznie udział brało 20 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Porządek obrad XIX sesji przewidywał podjęcie następujących tematów:

 

l. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

3. Przyjęcie porządku obrad.

 

4. Informacja Starosty o pracy zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koneckiego za pierwsze półrocze 2012r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012r. -przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z przeprowadzonej kontroli w ZDP w ramach kontroli realizacji budżetu powiatu za I półrocze 20 l2r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019.

b) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.

c) ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego,

d) zmiany uchwały Nr XXJ6512012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 lipca 2012r. dotyczącej realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich projektu pn: „Szkoła kompetencji” w ramach POKL.

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

f) przesunięcia środków PFRON pomiędzy zadaniami w 2012r.

g) pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Strażackie] w Końskich.

h) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ul. Magazynowej w Końskich,

i) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) -granica województwa Świętokrzyskiego - Giełzów - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - Józefów - Baczyna - Paruchy na odcinku od km 6+ 667 do km 7+652 na długości 985 mb”.

j) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) -granica województwa Świętokrzyskiego - Giełzów - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - Józefów - Baczyna - Paruchy na odcinku od km 13+896 do km 14+881 na długości 985mb”

k) rozpatrzenia skargi Pani Heleny Fidera i Pana Andrzeja Fidera,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Powiatu.