loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KUŹNICE KONECKIE 2012 - PANEL NAUKOWO – DYSKUSYJNY

W ramach tegorocznych Kuźnic zdjecie kuźnice panel naukowyKoneckich 2012 organizatorzy wydarzenia zaplanowali również panel naukowo – dyskusyjny. Tytuł przewodni konferencji brzmiał: „Przeszłość i teraźniejszość dla przyszłości – Skuteczny rozwój i promocja ziemi koneckiej”. W ramach przygotowanego panelu zarówno organizatorzy jak i prelegenci mieli niepowtarzalną okazję poruszać istotne kwestie i problemy dotyczące w/w tematu, jak również zweryfikować wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniami samorządowców. W części pierwszej wystąpił Bogdan Soboń – starosta konecki, Jan Wieruszewski – starosta opoczyński oraz dr Sławomir Pastuszka.

 

Starosta konecki jako wieloletni samorządowiec i znawca regionu w swoim wystąpieniu mówił o historii ziemi koneckiej, potencjale jaki w niej tkwi oraz o bogatej tożsamości i dziedzictwie kulturowym naszego powiatu. Publiczność mogła dowiedzieć się m.in. jak istotną rolę odegrał Jacek Odrowąż i ród Odrowążów, czy Małachowski na ziemi koneckiej. Gospodarz powiatu dokonując pewnej analizy dziedzictwa kulturowego przypomniał słuchaczom jak niezmiernie ważną rolę w rozwoju naszego regionu miał wynalazek koła wodnego, którego praktyczne zastosowanie wpisało się już na trwałe w tożsamość kulturową powiatu koneckiego. W wystąpieniu starosty koneckiego nie mogło zabraknąć tematu związanego z gospodarstwami rybackimi i wieloletniemu zaangażowaniu hodowców w jego rozwój na tym terenie. Kolejny prelegent w osobie Jana Wieruszewskiego – starosty opoczyńskiego, poruszył tematykę związaną z zaprzepaszczoną szansą rozwoju jaką dawał Centralny Okręg Przemysłowy - COP. Starosta opoczyński dokonał pewnych spostrzeżeń jak mogłaby wyglądać sytuacja naszego regionu gdyby nie wybuch II wojny światowej. Zniweczone wysiłki budowniczych Polski międzywojennej mają również pośredni wpływ na rozwój dzisiejszej Polski i dość duże bezrobocie oraz wiele z tym związanych problemów. „ Dziś przy dobrym zorganizowaniu się i zespoleniu wielu podmiotów, można ukierunkować działania i stworzyć mocną alternatywę, która będzie możliwa do wdrożenia” - mówił starosta opoczyński. Ostatnim prelegentem w tej części panelu był dr Sławomir Pastuszka, który odniósł się do zagadnień związanych z powiatem koneckim w warunkach integracji europejskiej. „ Dziś znajdujemy się w niezwykle wymownym i symbolicznym miejscu. Surowce mineralne towarzyszyły nam przy rozwoju poszczególnych gospodarek, dziś już tak nie jest. Od co najmniej 3 dekad weszliśmy w erę postindustrialną i odczuwamy również z tego tytułu także negatywne skutki, z których największym jest bezrobocie. Między innymi dziś i jutro motorem napędowym rozwoju będzie i jest osadnictwo zwarne, a wyzwaniem jest koncentrowanie zabudowy na terenach wiejskich. Migracja zarobkowa i jej trwały charakter są dziś bardzo istotnymi problemami. Pamiętajmy, że samorząd nigdy nie zastąpi przedsiębiorcy, ma on natomiast kreować i tworzyć warunki rozwoju. Dziś musimy mieć świadomość tego, że ktoś kto zdobył zawód i wykształcenie nie musi tkwić przy nim przez całe życie, co jest również pewnym aspektem innowacyjności w gospodarce” - mówił Pan dr Sławomir Pastuszka. W czasie przerwy w panelu publiczność mogła podziwiać jak działa koło wodne w Zabytkowym Zakładzie w Maleńcu. Wśród gości przybyłych na konferencje pojawił się również poseł na Sejm RP – Tomasz Kaczmarek, który serdecznie podziękował za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w ciekawej konferencji obejmującej szerokie spektrum tematyczne związane z regionem. W drugiej części panelu wystąpili: dr Rafał Miernik oraz dr Agnieszka Kasińska Metryka. Pan doktor przybliżył słuchaczom temat „PR – Poza Kanonami”. „Ja jestem z Kielc i jestem zaskoczony, że takie miejsce tutaj jest, a skoro ja jestem zaskoczony to na pewno mieszkańcy Szczecina, Krakowa czy Poznania też, ale czy się o tym miejscu dowiedzą? W kwestii PR musimy pamiętać, że nie możemy poruszać się w strefie jego wewnętrznych działań, to za mało dla tej miejscowości. Dobrze prowadzony PR jest zawsze poza kanonami i jego skala odbioru jest pewną skalą działań, które trzeba podejmować. Zawsze musimy pamiętać, że public relations, to promocja wizerunku, kreowanie pozytywnych kontaktów i stosunków z otoczeniem, że PR jako informacja musi być dwukierunkowy, bo tylko wtedy będzie skuteczny. Uczestnicząc w budowie dobrego PR budujemy w ten sposób pewne relacje nie tylko między urzędnikiem, a petentem ale także między urzędnikiem, a inwestorem lub poszczególnymi gminami. Aby PR był efektywny musi być prowadzony przez cały czas, a działalność promocyjną trzeba traktować po trosze jako swoistą magię, która przyciąga, zachwyca i zachęca” - mówił dr Rafał Miernik. Ostatnią prelegentką panelu była Pani dr Agnieszka Kasińska Metryka, która podjęła się analizy tematu związanego z reklamą i e – promocją. Pani doktor rozwiewała pewne mity związane z reklamą i mówiła jakie są praktyczne możliwości wykorzystania reklamy, w czasach gdzie nie jest już ona tak efektywna jak dekadę temu. Słuchacze dowiedzieli się jak internet jako narzędzie może docierać i być pewnym komunikatorem dla odbiorcy, być budulcem dwukierunkowej komunikacji, generując przy tym stosunkowo niskie koszty. Publiczność mogła również, na podstawie przygotowanych tabel i zestawień, dokonać analiz jak my jako naród prezentujemy się na tle państw europejskich w kwestii korzystania z internetu w komunikowaniu się ze stronami urzędów państwowych czy samorządowych. Pani doktor szczególnie podkreślała, jak fundamentalne i ważne jest w dzisiejszej rzeczywistości zarządzanie informacją.