loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

50 LAT MINĘŁO … OŚRODEK SZKOLNY W BARYCZY

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy zdjęcie 50 lat minęłoto Placówka, która przyjmuje uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Na terenie Ośrodka znajduje się zarówno Publiczna Szkoła Podstawowa jak i Publiczne Gimnazjum. Zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum jest przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową to edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia. Pierwszy to kształcenie zintegrowane w klasach od I do III i drugi etap, to kształcenie przedmiotowe w klasach od IV do VI. Na każdym z tych etapów uczniowie mają zapewnione opiekę z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej, czy zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Jeśli chodzi o kształcenie w Gimnazjum, to obejmuje ono okres trzy letni, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe, a praca dydaktyczno – wychowawcza opiera się na programach zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego z uczniów. Placówka istnieje od 1961 roku i obecnie kierowana jest przez dyrektora Jana Słuszniaka.

 

Obecnie w Ośrodku kształci się i jest pod opieką kadry pedagogiczo – wychowawczej liczącej 43 osoby, 114 dzieci. Placówka liczy 16 oddziałów klasowo – lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia biologiczno – plastyczne, nauczanie zintegrowane, zajęcia specjalistyczne, przysposabiające do pracy, z zakresu gospodarstwa domowego oraz zajęcia rewalidacyjne. Wszyscy uczniowie pozostają pod opieką stomatolog, co z pewnością bardzo pozytywnie wpływa na działania profilaktyczne i lecznicze wychowanków. Niewątpliwym atutem Ośrodka jest prowadzenie zajęć z zakresu Dogoterapii, czyli zajęć ze specjalnie wyszkolonym psem, a w tym przypadku labradorką o imieniu „Tora”, pod opieką Pani Joanny Sarlej. „Tora” ma rewelacyjny kontakt, z każdym z dzieci i dzięki swoim wspaniałym umiejętnościom potrafi przełamywać wszelkie bariery komunikacyjne, docierając ze swym przyjacielskim usposobieniem nawet do dzieci autystycznych. Wychowankowie Ośrodka biorą również udział w licznych zawodach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych, a także koloniach zdrowotno – wypoczynkowych. Dyrektor Placówki Jan Słuszniak, to człowiek „orkiestra” - od wszystkiego, jak mówią o nim rodzice uczniów i kadra dydaktyczna. Pytając o plany na przyszłość Pana dyrektora usłyszeliśmy, że marzeniem jest powstanie nowego Internatu i jakże potrzebnej Sali Gimnastycznej. Prawdopodobnie będzie również w niedalekiej przyszłości podjęta współpraca z zakresu Hipoterapii, a ściślej mówiąc zajęć z końmi, co z pewnością bardzo ucieszy wszystkie dzieci. O dzieciach nie zapominają również liczni sponsorzy, dzięki którym mogą się realizować nawet najśmielsze marzenia.