loga aloga bloga c

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo ankieta LOGO TERMOMODERNIZACJA

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W STĄPORKOWIE

Dnia 25 maja 2012 r. na zaproszenie zdjęcie wizyta marszałkaStarosty koneckiego Bogdana Sobonia odbyło się spotkanie grona pedagogicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie z Marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. W trakcie spotkania uczniowie klas 1 – 6 zadawali Marszałkowi wiele pytań, czasem niełatwych. Ciekawość dzieciaków wprawiała gościa w zdumienie, kiedy pytano między innymi o ważność działań osób w samorządzie – „kto jest ważniejszy Marszałek czy Wojewoda?”. Wśród pytań zadawanych przez uczniów w stronę Marszałka i Starosty padło także pytanie o to, "czy samorządowcy lubią wykonywaną pracę i co najlepiej im smakuje.”

 

Na zakończenie zaproszeni goście dokonali wpisu w pamiątkowej księdze „Z wydarzeń szkoły”. Marszałek uczestniczył także w podsumowaniu konkursu plastycznego na temat Unii Europejskiej. Młodzież przedstawiła zebranym gościom montaż słowno – muzyczny „Koziołek Matołek w podróży po Europie”. Nagrodzono najlepsze prace biorące udział w konkursie, a jako niespodziankę marszałek ofiarował placówce oficjalną piłkę „EURO 2012” z własnoręcznym podpisem.

 

Galeria - Wizyta Marszałka ...