loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Mamy to - AED jest już dostępne w starostwie

Beata Kij

Życie i zdrowie, to wartości bezcenne. na zdjeciu Starosta konecki dyrektor powiatowego urzedu pracy i ratownik medyczny podczas testowania AEDNa jedno i drugie czyha wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Czasami ktoś z nas może znaleźć się w sytuacji, w której potrzebne będzie wezwanie pogotowia i udzielenie pomocy medycznej. Zdarzają się jednak i to w cale nie rzadko sytuacje ekstremalne, gdzie absolutnie nie ma czasu na czekanie na przyjazd pogotowia, bo nawet szybki jego wezwanie i przyjazd nie jest w stanie uratować ludzkiego życia, bez natychmiastowych działań osób drugich.

I w takich momentach szczególnie, kiedy u osoby poszkodowanej dochodzi do zatrzymania czynności życiowych, a więc zatrzymuje się wydolność krążeniowo oddechowa, z pomocą przychodzi automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator). To urządzenie służące do przeprowadzenia defibrylacji u osoby, u  której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Cieszymy się, że osoby które przychodzą do naszych urzędów, a więc Starostwa Powiatowego w Końskich i Urzędu Pracy mogą mieć takie poczucie bezpieczeństwa i w razie potrzeby udzielić natychmiastowej pomocy. Każdy z nas może jej potrzebować i każdy z nas może jej udzielić. Nie bójmy się jej udzielać, bo czas i strach może doprowadzi do tragedii. Wyznaczeni pracownicy obu instytucji zostali już przeszkoleni, ale tak naprawdę każdy może to zrobić, do czego serdecznie zachęcam, w razie takiej konieczności – mówił Grzegorz Piec – starosta, któremu towarzyszył Jacek Werens – dyrektor PUP w Końskich. Panom asystował Marcin Pytlos – ratownik medyczny, który przeprowadzał szkolenie z zakresu działania AED dla pracowników obu urzędów.

Defibrylacja, to medyczny zabieg polegający na zastosowaniu prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowej akcji serca. Analiza czynności mięśnia sercowego odbywa się automatycznie i na podstawie specjalnie zaprogramowanych algorytmów  podejmowana jest decyzja, czy defibrylacja jest konieczna, czy też nie. Wszystkie procesy zachodzą automatycznie, a użytkownik musi jedynie włączyć urządzenie i przykleić elektrody do klatki piersiowej poszkodowanego, a następnie postępować według instrukcji. Nie ma przy tym ryzyka ani wykonania nieprawidłowej, czy też niepotrzebnej defibrylacji, zaszkodzenia osobie poszkodowanej, ani też porażenia prądem. Jeżeli na podstawie analizy okaże się, że defibrylacja jest konieczna, użytkownik zostanie poinstruowany, co dalej i jak użyć AED. Automatyczny defibrylator zewnętrzny został tak przemyślany, aby osoba nawet nie przeszkolona w zakresie użytkowania tego sprzętu, nie miała problemu z jego obsługą. Duża graficzna instrukcja oraz komendy głosowe przeprowadzają użytkownika krok po kroku przez cały proces uruchamiania AED, naklejania elektrod na klatkę piersiową oraz dalsze czynności. Mając do dyspozycji defibrylator, który przeważnie występuje w formie zamkniętej i oznakowanej skrzynki należy ją otworzyć i postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez urządzenie. Podczas naklejania elektrod na klatkę piersiową nie należy przerywać resuscytacji, jeżeli jest to możliwe AED dokona analizy rytmu serca i gdy defibrylacja będzie wymagana, otrzymasz instrukcje, aby przerwać (RKO) na czas wyzwolenia impulsu. Następnie należy powrócić do ucisków klatki piersiowej. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osoby, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK), jest jedyną szansą na to, aby ta osoba przeżyła. Jednak skuteczność samej resuscytacji nie jest tak duża, jakbyśmy sobie tego życzyli. Szacuję się, że nawet 65% przypadków NZK zachodzi w mechanizmie tzw. rytmów defibracyjnych, do których należą migotanie komór (VF) oraz częstoskurcz komorowy bez tętna (VT). Wczesne wdrożenie defibrylacji znacząco zwiększa skuteczność (RKO), nawet 2-4 razy. Jednakże defibrylacja musi być zastosowania możliwe jak najwcześniej, gdyż każda minuta  opóźnienia znacząco obniża jej efektywność. Z tego względu na świadkach zdarzenia spoczywa największa odpowiedzialność  -  to do nich należą te pierwsze minuty, nim przyjedzie Zespół Ratownictwa Medycznego. Nawet przy optymistycznej wersji, że nastąpi to w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia i tak może być to za późno. Dlatego też w Polsce funkcjonuje tzw. PAD – Program Powszechnego Dostępu do Defibrylacji, który zakłada zapewnienie możliwie jak najszerszej dostępności do defibrylatorów. Obecnie urządzenia AED znajdziesz w takich  miejscach jak: starostwa, dworce autobusowe i kolejowe, lotniska, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej, kompleksy rekreacyjne i inne lokalizacje, gdzie przebywa wiele osób – czytamy o zastosowaniu AED w praktyce i jak może ono uratować nasze życie.

W Starostwie Powiatowym w Końskich i Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich szkolenie w zakresie AED przeszło łącznie 36 osób.

                                                                           Paweł Kubiak

Galeria zdjęć - Mamy to...

2  3  4

5  6  7

8  9

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich