loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek 27 czerwca 2024 r. w sali zdjęcie z posiedzenia radykonferencyjnej Starostwa Powiatowego Końskich odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady rozpoczęto od zmian w składzie tego gremium. W miejsce dotychczas zasiadających: Wiesława Skowrona oraz Janusza Wielgosińskiego, nowymi członkami Rady zostali: Izabela Arwaj oraz Ernest Kruk, którzy podczas tego posiedzenia odebrali stosowne nominacje. W dalszej części dokonano wyboru przewodniczącego PRRP, którym w głosowaniu, jednogłośnie wybrany został wicestarosta - Jarosław Staciwa.

 

Następnie głos został udzielony dyrektorowi PUP w Końskich - Jackowi Werensowi, który omówił poszczególne realizowane zadania Urzędu, a także poinformował o otrzymanych środkach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z ich przeznaczeniem w 2023 r. Po przedstawieniu informacji przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus za 2023 r. W wyniku głosowania członkowie PRRP pozytywnie i jednogłośnie ocenili racjonalność gospodarowania tymi środkami.

W dalszej części posiedzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przestawił informację o bieżącej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Koneckim, w tym również sprawozdanie z realizowania bieżących zadań jednostki.

W następnym punkcie porządku obrad zabrała głos Anna Polak, która poinformowała o zmianie planu podziału środków FP i EFS Plus na 2024r.

PUP Końskie

Galeria zdjęć - Obradowała Powiatowa Rada...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

12  13  14

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich