loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

II Sesja Rady Powiatu w Końskich

Beata Kij

W środę 29 maja rozpoczęła na zdjeciu przewodniczacy Rady Powiatu Koneckiego wraz z zastepcamisię II sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tradycyjnie po powitaniu obecnych i stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego Grzegorza Jóźwika radni przyjęli obowiązujący porządek obrad, a następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie koneckim na lata 2022-2027 za 2023 r.”

Następnie rozpatrzono projekty uchwał i podjęto uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2024-2029 oraz budżecie Powiatu Koneckiego na bieżący rok w związku planowanymi zadaniami.

Dokonano także zmian w Statucie Powiatu Koneckiego, dotyczących statusu administracyjnego gmin w związku z odzyskaniem praw miejskich przez Gowarczów i Radoszyce, zmniejszeniem liczby radnych z 21 do 19 oraz zwiększeniem składu Zarządu Powiatu do 5 osób.

W kolejnych punktach zmieniono uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok zwiększając kwoty na wsparcie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, bądź chcących podjąć  działalność gospodarczą.

Pozytywnie oceniono działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2024-2026” i Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Koneckim na najbliższe cztery lata.

Podczas tej sesji radni zdecydowali o oddelegowaniu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powoływanej przez Starostę, radnych Danutę Leśniewicz i Roberta Plecha. Wybrano również kandydatów do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Końskich i będą to: Grzegorz Piec – Starosta Konecki i Jarosław Staciwa – Wicestarosta Konecki.

W następnych punktach porządku obrad wyłoniono wstępnie składy stałych komisji Rady Powiatu w Końskich, które zostaną uzupełnione po uzyskaniu zgód radnych nieobecnych na tej sesji.

KOMISJA REWIZYJNA

Dorota Duda – przewodnicząca

Anna Wajnberger – wiceprzewodnicząca

Aleksandra Śmietana – sekretarz

Członkowie: Alina Gąszcz, Kamil Kubicki, Paweł Pękala, Robert Plech, Mateusz Zając

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Członkowie: Michał Cichocki, Marian Domagała, Dorota Duda, Danuta Leśniewicz, Paweł Pękala, Beata Zbróg, Mateusz Zając

KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA,  ZDROWIA OŚWIATY

Członkowie: Dariusz Banasik, Alina Gąszcz, Grzegorz Jóźwik, Wiesław Skowron, Anna Wajnberger, Beata Zbróg

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Członkowie: Robert Plech, Aleksandra Śmietana

W ostatnich punktach obrad radni ocenili zasoby pomocy społecznej i realizację zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia w minionym roku oraz zapoznali się z „Raportem o stanie Powiatu Koneckiego za 2023 rok”.

esesjatv logoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Adam Kubka

Galeria zdjęć - II sesja...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

17  15  16

fot. Adam Kubka, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich