loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XVIII SESJA RADY POWIATU

27 kwietnia 2012 roku w siedzibie Starostwa zdjęcie 18 sesja rady powiatuPowiatowego w Końskich odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu. W obradach uczestniczyło 21 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. W trakcie obrad rozpatrywano po wcześniejszym rozszerzeniu porządku wniosek, który wpłynął od Zarządu Powiatu dotyczący odwołania wiceprzewodniczącego Rady Mariana Gąszcza. W kolejnym punkcie starosta konecki przedstawił pracę Zarządu pomiędzy sesjami, tj. od 21 marca do 27 kwietnia 2012 r.; w tym punkcie głos zabrał radny Krzysztof Wojcierowski, który pytał czy w Starostwie Powiatowym odbyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, a jeżeli tak to czy stwierdzono jakiekolwiek niezgodności.

Następnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Mościński przedstawił raport dotyczący zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012. Zarząd dysponował następującym sprzętem – 5 piaskarek, ładowarka, 5 pługów jednostronnych, pług wirnikowy, 2 pługi dwustronne, 2 równiarki, spycharka oraz 2 ciągniki. Sprzęt ten pozwolił odpowiednio przeprowadzić akcję zimową. Posiadano do dyspozycji 8,5 tys. ton mieszanki piasku z solą. Akcja trwała w okresie od 18 listopada 2011 r. do 20 marca 2012 r. Całkowity koszt utrzymania dróg w minionym sezonie wyniósł 540 tys. 170 zł. Kolejnym punktem przedstawionym na sesji był stan bezpieczeństwa publicznego – sprawozdanie radnym przedstawił Członek Zarządu Powiatu – Wiesław Basiak. Bezpieczeństwo społeczności powiatu należy do najważniejszych zadań jednostek współpracujących z Powiatem – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jak również stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Konecki”. W roku ubiegłym na terenie powiatu wszczęto 1542 śledztwa, tj. o 90 mniej w porównaniu do roku 2010. Liczba przestępstw kryminalnych najbardziej wzrosła na terenie gmin – Końskie, Stąporków i Radoszyce. Jeżeli chodzi o działanie PPSP to w 2011 roku zgłoszono 1110 zdarzeń, najwięcej dotyczyło wypalania traw na przełomie kwietnia i maja. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego bardzo wysoko ocenia współpracę Powiatu z organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podziękowano za działania i pracę poprzedniemu komendantowi Komendy Powiatowej Policji insp. Stanisławowi Michalskiemu, jednocześnie złożono serdeczne życzenia wzajemnej współpracy nowemu komendantowi – mł. insp. Waldemarowi Cisowskiemu. Zwrócono uwagę, że po raz kolejny Powiat Konecki został nominowany do nagrody „Koziołka”. Radni w temacie dotyczącym dotacji przeznaczonych dla poszczególnych jednostek OSP pytali zastępcy komendanta PPSP Grzegorza Młynarczyka, dlaczego są one nierównomierne. Dotacje dzielone są przez Komendę Wojewódzką, jeżeli chodzi o jednostkę w Dziebałtowie otrzymała ona dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości 90 tys. zł, natomiast w Radoszycach dokonano zakupu sprzętu hydraulicznego. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przedstawili – Anna Wojtasińska oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Tadeusz Kulkiewicz.

 

Kolejny punkt obrad przewidywał przedstawienie:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019

  2. zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.,

Zwrócono tutaj uwagę na środki finansowe przeznaczone dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 1,5 mln złotych. Jak zaznaczył radny Krzysztof Obratański są to największe środki pieniężne przeznaczone przez Powiat dla szpitala od czasu powołania powiatu w 1999 roku. Jednak w dalszej części, kiedy pytano o płynność finansową ZOZ – u, wynikła kwestia większego zapotrzebowania, ponieważ czeka na realizację rozbudowa bloku operacyjnego i inne projekty na które potrzeba w sumie 12 mln zł. Stwierdzono, że szpital, aby pozyskać brakujące środki będzie musiał zaciągnąć kredyt, jednak wtedy potrzebna będzie zgoda Rady Powiatu. Na piątkowej sesji rady powiatu przewodniczący Wiesław Skowron wprowadził do porządku obrad dodatkowy punkt – wniosek 11 radnych o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Mariana Gąszcza. Zanim radni zdołali podjąć decyzję o odwołaniu Mariana Gąszcza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ten złożył dymisję. Do głosowania więc nie doszło. W kolejnym punkcie głos zabrał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który przedstawił stan bezrobocia na terenie powiatu. Obecnie zarejestrowanych jest 7773 osoby, stan procentowy to 23,3%. W roku bieżącym dysponujemy kwotą 8 mln 325 tys. 500 zł przeznaczoną na aktywizację bezrobotnych. W tym momencie o głos poprosiła radna Helena Obara, która pytała o sytuację w firmie Valdi Ceramica w Stąporkowie oraz radny Krzysztof Wojcierowski pytając o osoby zatrudnione w koneckim PKS –ie. Kolejny punkt przewidywał interpelacje składane przez radnych. W sprawach różnych doszło do polemiki słownej prowadzonej pomiędzy radną Heleną Obara a Kazimierzem Pasterczykiem, gdzie starano się rzetelnie wyjaśnić kwestię z przeszłości (2000 r. ), kiedy to starano się o wprowadzenie zmian osobowych w ówczesnym Zarządzie Powiatu. Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Powiatu odczytał pismo dotyczące utrzymania koneckiego Sądu Rejonowego w obecnym stanie osobowym – 13 sędziów orzekających.