loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

VII KONECKIE DNI PROFILAKTYKI

26 kwietnia 2012 roku w MGDK w Końskich zdjęcie kdpodbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom VII Koneckich Dni Profilaktyki. Impreza odbywa się pod patronatem honorowym starosty koneckiego – Bogdana Sobonia oraz burmistrza MiG w Końskich – Michała Cichockiego. VII Koneckie Dni Profilaktyki w 2012 roku potrwają od 26 kwietnia do 3 czerwca. Tematyka działań tegorocznej akcji obejmuje między innymi:

 

 • przemoc i cyberprzemoc

 • uzależnienie od alkoholu, nikotyny, dopalaczy, internetu, telefonu oraz hazardu

 • odpowiedzialność prawna, przejawy demoralizacji

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • dotyk dobry – dotyk zły

 • profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci

 • konflikty w relacji rodzice – dzieci

 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 • tolerancja a wielokulturowość

 • profilaktyka HIV/AIDS

 • handel dziećmi

 • profilaktyka raka piersi

 

„Spotkania nasze mają charakter walki z patologiami społecznymi, a docierając do dzieci i młodzieży staramy się podejmować działania, często na zasadzie burzy mózgów, które przestrzegają oraz uwypuklają zagrożenia jakie niesie sięganie po niedozwolone środki” - mówiła Urszula Przygodzka – z-ca dyrektora PCPR w Końskich. Podczas konferencji nastąpiło również podpisanie umowy o współpracy na rzecz organizacji Koneckich Dni Profilaktyki. Porozumienie podpisały wszystkie instytucje, które do chwili obecnej współpracują i nadal zajmują się organizacją w/w akcji. Treść porozumienia odczytała Urszula Przygodzka. Dodajmy, że działania w ramach Koneckich Dni Profilaktyki będą miały zasięg długoterminowy, a porozumienie dalej ma charakter otwarty. „Działania w ramach Koneckich Dni Profilaktyki, to doskonały przykład współdziałań różnych instytucji, które w różnej formie starają się przeciwdziałać tematyce uzależnień. Zagadnienia poruszane podczas tej akcji wymagają przeciwdziałań w różnych obszarach patologii społecznych, a te niezmiennie utrzymują się na pewnym poziomie. Cieszy również fakt, że co roku akcja obejmuje swym zasięgiem nowe roczniki młodzieży, a to niezmiernie ważne” - mówił Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki. „Porozumienie, które dziś podpisujemy jest wyrazem woli nas wszystkich. Mam nadzieję, że nasza praca w tym przedsięwzięciu przyniesie wymierne efekty. W związku z informacją, która ukazała się w ubiegłym roku na łamach Tygodnika Koneckiego i zebranych tam danych dotyczących zagrożeń zjawiskami patologicznymi, przeprowadziliśmy swoje działania. I tak z ankiety jaką przeprowadziliśmy wynika w sposób jednoznaczny, że ten kto robił wcześniejsze badania zrobił to nierzetelnie oraz, że o ile istnieją pewne skupiska zagrożeń, o tyle patologii w takim stopniu o jakim mówiło się w ubiegłym roku na pewno nie ma. Szczegóły przestawi Pani Danuta Cholewa” - mówił Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz MiG w Końskich. „Demoralizacja nieletnich jeśli nie będzie zwalczana, prowadzi w prosty sposób do działań przestępczych. Więc w interesie nas wszystkich leży, aby działalność profilaktyczna utrudniała działalność, która może skończyć się przestępstwem” - mówił Waldemar Cisowski – komendant Policji w Końskich.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program działań VII Koneckich Dni Profilaktyki.

Program działań - (plik.pdf)