loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku

Paweł Goraj - Administrator

Pod takim tytułem w sobotę 19 zdjęcie armaty wystawionej jako tło podczas konferencjilistopada w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Stanisława Staszica w Końskich odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Regionalne PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Końskie, Komisja Opieki Nad Zabytkami oraz Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Spotkanie rozpoczął inicjator tego wydarzenia - Wojciech Pasek, prezes PTTK Końskie, regionalista. W pierwszej części odbyła się uroczystość związana z nagrodzeniem osób zasłużonych dla środowisk krzewiących szeroko rozumianą turystykę oraz z rozstrzygnięciem szkolnych konkursów, m.in. na kartkę pocztową pt. „Ślady pamięci narodowej w moim mieście” – pierwsze miejsce jury przyznało Jagodzie Jóźwik ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie.

 

Podczas uroczystości wręczono też wyróżnienia dla członków Młodzieżowego Koła Filatelistycznego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich. Specjalne odznaki otrzymało kilkunastu uczniów. To z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia tegoż koła. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznało swoje odznaki. Złota przypadła Stanisławowi Cisakowi, brązowa Bolesławowi Borowieckiemu, a odznaka 50-lecia PTTK Irenie Kurczyńskiej.

Na miejscu można było też podziwiać artefakty wydobyte z koneckiej ziemi przez Stowarzyszenie „Pasja” i wystawione przez Radosława Nowka oraz Krzysztofa Biłka, a także książki wydawane przez różne wydawnictwa o naszym regionie. Z kolei Tadeusz Grajpel pokazywał okolicznościowe stemple.

W drugiej części prowadzonej przez dr. hab. Krzysztofa Łyskawę,  przybyli naukowcy i pasjonaci historii regionalnej przybliżyli dzieje Ziemi Koneckiej na tle powstań narodowych w XIX wieku.
W panelu I prof. dr hab. Wiesław Caban z UJK w Kielcach mówił o zesłańcach na Sybir z guberni radomskiej wśród których nailiczniejsi byli mieszkańcy Radoszyc i Końskich. Dr hab. Adam Dobroński z Białegostoku oceniał legendy i prawdy 1863 r. z pozycji historyka wojskowości. Dr Maciej Chłopek ukazał wkład miejscowego przemysłu w czyn powstańczy, zaś dr Cezary Jastrzębski odniósł się do zachowanych śladów tamtych wydarzeń. Z kolei miejscowy regionalista Krzysztof Woźniak przypomniał Konecczan zaangażowanych w powstaniu listopadowym.

W panelu II dr Stanisław Nowak oraz Czesław Nowak i Waldemar Kotas podkreślali potencjał gospodarczy i militarny rodu Małachowskich w służbie Rzeczypospolitej. Dr hab. Andrzej Szplit i dr Wioletta Pacholarz przypomnieli postać S. Staszica i jego idee gospodarcze. Regionaliści: Witold Kabała, Olga Nowak i Jakub Dajczer przybliżyli zaangażowanie m.in. Ludwika Małachowskiego, Ludwika Platera, czy też Filipa de Girarda.

Natomiast pasjonaci lokalnej historii Agnieszka Wojcierowska i Roman Cichacki mówili o powstaniu styczniowym w tradycji ludowej i miejscowej legendzie. Konferencja cieszyła się dużym audytorium. Wśród przybyłych gości zasiedli włodarze samorządowi - starosta Grzegorz Piec i burmistrz Krzysztof Obratański.

Marian Wikiera

Galeria zdjęć - Ziemia Konecka...

2  3  4

5  6  7

9  8  10

fot. Marian Wikiera, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich