loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XVII SESJA RADY POWIATU W KOŃSKICH

21 marca 2012 roku odbyła się XVII Sesja Rady zdjęcie XVII Sesja Rady PowiatuPowiatu w Końskich, w której udział wzięło 21 radnych, co zgodnie z prawem czyniło ją zdolną do podejmowania prawomocnych decyzji. Pracę Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami, czyli od 27 stycznia do 21 marca 2012 roku szczegółowo przedstawiał Bogdan Soboń – starosta. W tym punkcie o głos poprosiła również radna Helena Obara, która zadała pytanie w kwestii możliwości komunalizacji przedsiębiorstwa w stanie upadłości jakim jest przedsiębiorstwo PKS-u. „W tej sprawie zarówno Pan burmistrz jaki i ja spotkaliśmy się z kilkoma delegacjami związków zawodowych jak i pracowników PKS-u. W rozmowach staraliśmy się poznać stronę finansową przedsiębiorstwa i w pewnej części nam się to udało.

 

Zadłużenie sięga około 4 milionów złotych. W dalszej kolejności będziemy wspólnie z burmistrzem Michałem Cichockim w ramach Staropolskiego Związku Gmin Powiatu Koneckiego starali się doprowadzić do spotkania wszystkich gmin naszego powiatu w celu przedstawienia sytuacji jaka jest obecnie w PKS-ie i podjęcia ewentualnych kroków w tym temacie. W związku z czym sprawa jest w toku i Powiat nie będzie stał w tej kwestii na boku, będzie żywotnie zainteresowany i będzie próbował w jakiś sposób pomagać. Oczywiście sprawa ta zależy w dużej mierze od włodarzy gmin i ich stanowiska w tej materii” - odpowiadał Bogdan Soboń – starosta. XVII sesję Rady Powiatu zdominował jednak punkt 5 obrad, który bezpośrednio dotyczył wniosku z 27 stycznia 2012 roku odnoszącego się do sprawy odwołania Bogdana Sobonia z funkcji starosty koneckiego. Pełną treść wraz z uzasadnieniem po raz kolejny odczytała radna – Helena Obara. Opinię Komisji Rewizyjnej w w/w sprawie przedstawił przewodniczący Komisji – Kazimierz Pasterczyk. „ Przedstawiam opinię Komisji Rewizyjnej, której rzekomo nie chciałem powołać. I tak Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Końskich na odbytym posiedzeniu w dniu 1 marca 2012 roku dokonała analizy zarzutów przedstawionych we wniosku 6 radnych i wydała negatywną opinię do jego treści” - mówił przewodniczący Komisji. W tym miejscu o głos poprosił również Bogdan Soboń - starosta, który powiedział: „odwołanie starosty jest jednoznaczne z odwołaniem całego Zarządu powiatu. W dniu 1 marca 2012 roku Komisja Rewizyjna wydała negatywną opinię co do zasadności w/w wniosku. Na tej Komisji wnioskodawcy nie udowodnili swoich zarzutów i racji i nie potrafili ich rozwinąć. Zarzuty te były bezpodstawne i zupełnie nieprawdziwe, w związku z tym nie istnieją prawne ani formalne podstawy do odwołania mnie z funkcji starosty koneckiego jak również Zarządu powiatu. Za losy i przyszłość powiatu koneckiego odpowiedzialnych jest 21 radnych. To w Państwa rękach leży jego rozwój, przyszłość i pomyślność. Myślę, że wszyscy kierujemy się tymi wartościami i podejmując tak ważną decyzje będziemy o tym pamiętać”. W tym punkcie obrad głos zabierali również radni” Helena Obara, Marianna Michalska, Marian Król, Michał Pękala, Marcin Prasał, Krzysztof Wojcierowski oraz Robert Plech. Nieco zamieszania wywołały również kwestie formalne w temacie regulaminu głosowania nad wnioskiem o odwołanie starosty. Ostatecznie jednak Rada w głosowaniu przyjęła propozycję regulaminu zaproponowanego wcześniej przez przewodniczącego Wiesława Skowrona. Wybrano przedstawicieli Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczącym został radny Krzysztof Obratański, który wyczytywał radnych w kolejności listy obecności wręczając jednocześnie kartę do głosowania tajnego. Ostatecznie za odwołaniem starosty koneckiego było 10 radnych, przeciwko zagłosowało 11 radnych. W wyniku głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości, czyli 3/5 głosów ustawowego składu Rady i został oddalony. „Dziękuję serdecznie radnym za rozwagę i troskę. Myślę, że jest to decyzja rozsądna i bezpieczna, gwarantująca rozwój i pomyślność powiatu i za tą decyzję chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować” - dziękował Bogdan Soboń – starosta. W punkcie interpelacje i zapytania głos zabierali radni: Marian Gąszcz i Krzysztof Obratański, natomiast w punkcie wnioski i oświadczenia o głos poprosił radny Kazimierz Pasterczyk. Odpowiedzi udzielał Roman Struzik – sekretarz powiatu. Na koniec w sprawach różnych głos zabrał radny Robert Plech, który w imieniu prezes SSR w Końskich – Bożenny Świtakowskiej złożył wyrazy podziękowania za poparcie jakie radni udzielili koneckiej placówce.