loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XLV Sesja Rady Powiatu Koneckiego

Beata Kij

W dniu 4 sierpnia odbyła się XLV sesja Rady Powiatuna zdjeciu przewodniczacy rady powiatu w konskich wraz z wiceprzewodniczacymi Koneckiego zwołana w trybie nadzwyczajnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, a pod głosowanie poddano 4 projekty uchwał. Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Zbigniewa Kowalczyka i stwierdzeniu quorum rozpoczęto obrady. Wszyscy radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem projektów uchwał w sprawie:

  1. Przeznaczenia środków otrzymanych z państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych- przesunięcia dotyczyły niewykorzystanych środków, będących w dyspozycji PUP, na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
  2. Wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
  3. Wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich do Programu Erasmus + Akredytacja Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
  4. Zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 r. związanych z przekazaniem środków otrzymanych na wsparcie dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Po przyjęciu wymienionych projektów uchwał przewodniczący Kowalczyk zakończył obrady XLV sesji.

Adam Kubka

Galeria zdjęć - XLV Sesja Rady...

2  3  4

5  6  7

fot.arch.Starostwo Powiatowe w Końskich