loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XLIV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek, 30 czerwca, odbyła zdjęcie starosty koneckiego odbierającego bukiet kwiatów od przewodniczącego rady powiatusię XLIV sesja Rady Powiatu Koneckiego. Podobnie, jak w przypadku samorządów gminnych, jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum, przewodniczący Zbigniew Kowalczyk przedstawił prządek omawianych i głosowanych tematów. Na wstępnie podziękowano dyrektor Domu Pomocy Społecznej – „Cichy Zakątek” - Barbarze Krawczyk za długoletnią pracę i wkład w rozwój tej placówki.

 

Po krótkiej dyskusji nad „Raportem o stanie Powiatu Koneckiego za 2021 rok”, radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Komisji Rewizyjnej, która pracowała pod przewodnictwem radnego Michała Cichockiego w sprawie prawidłowości wykonania budżetu za 2021 rok radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. Gratulacje dla Zarządu, na ręce starosty w imieniu radnych, złożyli członkowie Prezydium Rady Powiatu - Zbigniew Kowalczyk, Jolanta Pacocha i Łukasz Kubka. Dziękując, starosta Grzegorz Piec, wskazał na duży udział i zaangażowanie pozostałych członków zarządu w osobach wicestarosty Wiesława Skowrona, Jarosława Staciwy i Dariusza Banasika oraz całego zespołu pracowników starostwa, w tym skarbnik Edyty Drążkiewicz.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2021 rok.

W dyskusjach na poruszane tematy aktywnie uczestniczyli radna Beata Zbróg, Dorota Duda i Marian Król, a na wszystkie ich pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielali starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i przewodniczący Zbigniew Kowalczyk.

Adam Kubka 

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - XLIV Sesja Rady...

2  3  4

5    106

7  8  9

fot. Adam Kubka, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich