loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich - Przedsiębiorco!

Paweł Goraj - Administrator

Jeżeli chcesz dofinansować nowe zdjęcie dyrektora PUP - Jacka Werensastanowisko pracy, przypominamy o trwających w tym roku naborach! Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w ramach:

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Aktualnie Urząd prowadzi nabory wniosków:

 

- w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, maksymalna kwota refundacji to 25 000 zł.

- w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, maksymalna kwota refundacji to 25 000 zł.

- w ramach limitu środków Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, maksymalna kwota refundacji to 25 000 zł.

- w ramach projektu konkursowego „Recepta na pracę” dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, maksymalna kwota refundacji to 30 750 zł.

- w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, maksymalna kwota refundacji to 50 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy informuje również, że posiada wolne środki w ramach środków PFRON dla jednej osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu

- na rozpoczęcie działalności gospodarczej do maksymalnej wysokości:

- 28 000,00 zł. (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy),

- 40 000,00zł. (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesiące).

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców oraz osoby bezrobotne w tym niepełnosprawne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205. Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich