loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Obrady Powiatowej Rady rynku pracy

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 23 czerwca 2022 r. na zdjęcie z obrad posiedzenia powiatowej rady rynku pracysali konferencyjnej w budynku starostwa, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Końskich z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w zakresie aktywizacji bezrobotnych oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego za 2021 r.
  2. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia za 5 m-cy 2022 r.
  3. Informacja o zmianie planu podziału środków FP i EFS na 2022 r.

Posiedzenie otworzył Wicestarosta Konecki - Wiesław Skowron, który przywitał wszystkich zgromadzonych członków ww. rady. Następnie głos został udzielony dyrektorowi PUP w Końskich - Jackowi Werensowi, który omówił poszczególne realizowane zadania urzędu a także poinformował o otrzymanych środkach FP i EFS z ich przeznaczeniem w 2021 r.

Po przedstawieniu informacji przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego za 2021 r. W wyniku głosowania członkowie PRRP pozytywnie i jednogłośnie ocenili racjonalność gospodarowania tymi środkami.

W dalszej części posiedzenia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przestawił informację o bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie koneckim i przedstawił krótkie sprawozdanie z realizowania bieżących zadań jednostki oraz poinformował o zmianie planu podziału środków FP i EFS na 2022r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Galeria zdjęć - Obrady Powiatowej Rady...

2  3  4

fot. Paweł Kubiak, arch. Starostwo Powiatowe w Końskich