loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Informacja o Publicznym Transporcie Zbiorowym

Paweł Goraj - Administrator

Zmiana ogłoszenia zdjęcie ikony o publicznym transporcie zbiorowym

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 t. j. ze zm.) na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (drogowego) w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie.

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 t.j. ze zm.) w ogłoszeniu z dnia 19 stycznia 2022 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 t. j. ze zm.) na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (drogowego) w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie,

zmienia się pkt 3 i 5, które otrzymują brzmienie:

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiot zamówienia dotyczy publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, tj. powszechnie dostępnej usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanej przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze (w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczającego poza granice Powiatu Koneckiego) na liniach komunikacyjnych:

1) Sulborowice, Papiernia, Turowice, Starzechowice, Dąbrowa, Pląskowice, Fałków, Wola Szkucka, Szkucin, Lipa, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Koliszowy, Dęba, Przybyszowy, Nowy Kazanów, Końskie;

2) Filipy, Jarząb, Kłucko, Wyrębów, Nalewajków, Górniki, Mościska Małe, Mościska Duże, Radoszyce, Plenna, Podlesie, Wiosna, Sielpia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowe Brody, Końskie;

3) Giełzów, Skrzyszów, Gowarczów, Borowiec, Gowarczów, Morzywół, Bębnów, Barycz, Kornica, Dyszów, Końskie;

4) Luta, Gustawów, Krasna, Gosań, Włochów, Pardołów, Błaszków, Stąporków, Czarniecka Góra, Czarna, Janów, Wąsosz, Końskie;

5) Modrzewina, Kamienna Wola, Przyłogi, Strażnica, Cisownik, Strażnica, Przyłogi, Piaski Królewieckie, Królewiec, Smyków, Miedzierza, Barak, Sielpia Wielka, Gatniki, Wincentów, Nowe Brody, Końskie.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

3 miesiące

Pełna treść pisma - (plik.pdf) - 480 kb