loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wspiera obywateli Ukrainy

Paweł Goraj - Administrator

W związku z obecną sytuacją na Ukrainiezdjęcie flagi Polskiej i Ukrainy i napływem uchodźców Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce wspierają obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wychodzi naprzeciw potrzebom uchodźców podejmując działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz udzielania pomocy obywatelom Ukrainy. Urząd pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 400 000,00 zł. na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową, w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej”.

 

W ramach programu aktywizowani będą obywatele Ukrainy.

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywateli Ukrainy umożliwia zastosowanie wobec nich pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W programie założono udział w następujących formach wsparcia:

-staże,

-prace interwencyjne,

- roboty publiczne,

Serdecznie zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców i składania stosownych wniosków.

Wnioski i regulaminy w zakresie powyższych form wsparcia są dostępne do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl (w zakładkach: dla PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW).

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich