loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Koneckiego - Budżet uchwalony!

Paweł Goraj - Administrator

W czwartek, 30 grudnia 2021 r. odbyła zdjęcie grupowe radnych rady powiatu podczas trwania sesjisię XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Końskich. Obrady, w których uczestniczyło 21 radnych przeprowadzono w trybie hybrydowym, część radnych uczestniczyła w sposób zdalny, a część w sali obrad. Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego Zbigniewa Kowalczyka, przyjęto porządek obrad. Następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głównym tematem tego posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2022-2027.

 

Podstawowe założenia budżetu i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przedstawiła Edyta Drążkiewicz - skarbnik powiatu. Radni przyjęli uchwały w proponowanym brzmieniu. Następnie sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty odczytał jej przewodniczący radny Wojciech Owczarek. Kolejne punkty obrad obejmowały przyjęcie uchwały dotyczących zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich i rozpatrzenia złożonych skarg. Ważnym punktem było również uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Końskich na nadchodzący rok oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na najbliższe dwanaście miesięcy.

Na zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Końskich przewodniczący Zbigniew Kowalczyk, podziękował radnym, oraz Zarządowi Powiatu i pracownikom starostwa za współpracę w minionym roku. Na zakończenie przewodniczący złożył uczestnikom posiedzenia życzenia noworoczne.

Adam Kubka

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria zdjęć - XXXVIII Sesja Rady...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich