loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

„ŚWIATEŁKO POKOJU” W STAROSTWIE POWIATOWYM

Już niebawem będziemy obchodzić pamiątkę zdjęcie światełko pokojuNarodzenia Bożej Dzieciny, która przyniosła pokój ludziom na całej ziemi. Wczoraj – 22 grudnia - do siedziby Starostwa Powiatowego dotarło światełko pokoju z miejsca narodzin Zbawiciela – Betlejem – „Domu Chleba”, które na ręce starosty Bogdana Sobonia zostało przekazane przez komendanta Bogusława Kowalewskiego w imieniu koneckich harcerzy. Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

 

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

 

Galeria - Światełko ...