loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Inwestują w teraźniejszość i przyszłość

Paweł Goraj - Administrator

Baza dydaktyczna każdej szkoły, zdjęcie Członków Zarzadu z witacja placówek szkolnychto bardzo ważny element jej dalszego rozwoju. Nie mniej istotnym aspektem, jest inwestowanie w jej infrastrukturę. To oczywiście dla każdej z nich nieco inny model rozwoju, ale jednocześnie nieunikniony i zawsze kosztowny proces. Na terenie powiatu koneckiego znajduje się: sześć szkół ponadpodstawowych, SOSW w Baryczy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz bursa szkolna. Nasza redakcja odwiedziła ZSP Nr 3 w Końskich, popularnie nazwanym Ekonomikiem i I LO im. KEN.

 

„To placówka z tradycjami, wielu z naszych absolwentów zachęca swoje dzieci, aby kontynuowały naukę w tej właśnie szkole, która, co chciałabym podkreślić dysponuję, coraz bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą kształcenia młodych osób. Jak wiemy proces inwestycyjny, szczególnie jeśli chodzi o bazę dydaktyczno – infrastrukturalną, ale również tą lokalową, wymaga znacznych nakładów finansowych. Wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom i systematycznie prowadzimy szereg działań, modernizujących i jednocześnie unowocześniająch naszą placówkę” – podkreśla Beata Fidor – dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich, która sama inicjuje szereg działań, dzięki którym popularny Ekonomik zyskał nowe oblicze.

Jak zaznacza Pani dyrektor: „dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Koneckiego i wsparciu finansowemu z tej strony, udało się wykonać znaczne prace remontowe oraz doposażeniowe. Część prac została również wsparta i zrealizowana dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i pracowników szkoły, za co oczywiście w imieniu całej społeczności szkolnej, serdecznie dziękuję”.

O tym, że Ekonomik idzie z duchem czasu i dysponuję nowoczesną bazą teleinformatyczną może świadczyć fakt, że w czasie obostrzeń pandemicznych i trybu nauki zdalnej, szkoła nie tylko udostępniała swoim uczniom sprzęt komputerowy, ale również pomogła w tym zakresie 45 uczniom z innych szkół na terenie naszego powiatu. Łącznie na przestrzeni roku szkolnego 2021/2021 i dwóch pierwszych miesięcy roku szkolnego 2021/2022 ZSP Nr 3 w Końskich, na remonty i doposażenie wydatkował ponad 221 tysięcy złotych.

W ostatnim czasie proces inwestycyjny nie ominął również I LO im. KEN w Końskich. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora placówki – Wojciecha Jasnosa.

„W I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich zakończyła się inwestycja pod nazwą „Przebudowa budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej”. Dzięki środkom finansowym uzyskanym od organu prowadzącego, którym jest Zarząd Powiatu Koneckiego, dokonano wymiany wyeksploatowanej instalacji elektrycznej i oświetlenia w całym budynku szkoły oraz instalacji nowoczesnego systemu wentylacyjnego nawiewno - wywiewnego typu Prana z rekuperacją ciepła w 10 pomieszczeniach i salach lekcyjnych. Koszt inwestycji to kwota 35 000,00 złotych” – mówi nam dyrektor I LO im. KEN w Końskich – Wojciech Jasnos.

Biorąc pod uwagę tą samą klepsydrę czasu, jaka miała miejsce w przypadku Ekonomika, to I LO w Końskich na wyposażenie i remonty wydatkowało kwotę ponad 470 tysięcy złotych.

Łącznie we wszystkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Konecki, na remonty i doposażenie w środki dydaktyczne, w minionym roku szkolnym oraz początkowym okresie roku szklonego 2021/2022 - wydatkowano ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych.

Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę obrazującą zakres procesu inwestycyjnego dotyczący wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Konecki za rok szkolny 2020/2021 oraz wrzesień i październik roku szkolnego 2021/2022.

Wykaz remontów obiektów szkolnych – (plik.pdf) – 1,15 Mb

Paweł Kubiak

Galeria zdjęć - Inwestują w teraźniejszość...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18  19

20  21  22

23  24  25

26  27  28

29  30  31

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich