loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Wspomnienie marszałka Małachowskiego

Paweł Goraj - Administrator

W sobotę, 20 listopada, w siedzibie zdjęcie Grzegorza Pieca, Mariana Wikiery na konferencji dot. Marszałka MałachowskiegoKrajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Staszica w Końskich, odbyła się Konferencja naukowa pt. „Stanisław Małachowski – Konecczanin wśród pierwszych obywateli Rzeczpospolitej”. Organizatorem tego wydarzenia było Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Końskich, Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Końskie. Konferencja ta pierwotnie miała się odbyć dokładnie w zeszłym roku, ale stan epidemii nie pozwolił jej zorganizować. W tej sytuacji ogłoszone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży, związane z postacią marszałka Stanisława Małachowskiego.

 

W konkursie plastycznym zatytułowanym Stanisław Małachowski – Marszałek Sejmu Wielkiego zwycięstwo odniosła Małgorzata Peliwo, w kolejnym o nazwie PTTK w służbie krajoznawstwa i turystyki na Ziemi Koneckiej - Maja Kwiecińska. W rywalizacji na projekt pocztówki najlepszym okazał się pomysł Antoniny Kabały, a największym uznaniem w przygotowaniu kartki korespondencyjnej cieszył się projekt Niny Kani – dzielił się informacją Wojciech Pasek, główny organizator konferencji.

Właśnie przy okazji tego spotkania zostali nagrodzeni laureaci i wyróżnieni w wymienionych konkursach. Przedstawiciele Polskiego Związku Filatelistycznego oraz PTTK-u wręczyli im dyplomy oraz nagrody.

Następnie rozpoczęła się konferencja w całości poświęcona życiu i działalności urodzonego w Końskich Stanisława Małachowskiego. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki m.in, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Historii i Nauki PAN i Szkoły Głównej Handlowejw Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów w Poznaniu i Białymstoku oraz Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, a wśród nich: prof. Jerzy Piwek; dr hab. Krzysztof Łyskawa i Adam Dobroński, dr Stanisław Nowak i Jarosław Przybytniowski. Referaty wygłosili również miejscowi regionaliści: Agnieszka Wojcierowska, Jakub Dajczer oraz Wojciech Pasek.

Dodajmy, że wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa fotogramów opracowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich pt. „Marszałek Stanisław Małachowski – Konecki ojciec Konstytucji 3 Maja”. Wystawa ta została przygotowana na okoliczność 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i była prezentowana wcześniej w Białaczowie, Petrykozach, przed kolegiatą św. Mikołaja w Końskich oraz przed Starostwem.

Wśród wielu słuchaczy tej interesującej konferencji znaleźli się również włodarze samorządowi: marszałek województwa świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski, starosta konecki - Grzegorz Piec oraz burmistrz Końskich - Krzysztof Obratański.

Postać marszałka Małachowskiego powinna być przypominana, a wiedza o nim rozpowszechniania, tym bardziej, że wśród jemu współczesnych był doceniany za uczciwość i propaństwową postawę. Dziękuję organizatorom za przygotowanie,bogatej w treści i formę, konferencji. Cieszy też fakt sprzedaży cegiełek, które pozwolą ufundować w Końskich pamiątkową tablicę temu bohaterowi naszej małej ojczyzny – podkreślił starosta Grzegorz Piec.

Marian Wikiera

Galeria zdjęć - Wspomnienie marszałka...

2  3  4

6  5  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich