loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

30 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

13 grudnia 2011 roku w godzinach popołudniowych zdjęcie mszaw Kolegiacie Św. Mikołaja w Końskich odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, prześladowanych i represjonowanych w czasie stanu wojennego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu koneckiego na czele ze starostą Bogdanem Soboniem, wicestarostą Andrzejem Markiem Lenartem, członkiem Zarządu Wiesławem Basiakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie Michałem Cichockim oraz radną powiatu Heleną Obara. Nabożeństwo koncelebrowali księża wikariusze tutejszej parafii na czele z ks. prałatem Andrzejem Zapartem, który wygłosił okolicznościową homilię.

 

„Czas stanu wojennego w naszej Ojczyźnie był okresem bólu, opuszczonych rodzin; czasem cenzury, braku miłości i poszanowania drugiego człowieka. Należy pamiętać o ludzkiej solidarności, która potrafi budować, a nie niszczyć. Naszymi patronami tamtej „niezwykłej nocy z 12/13 XII 1981 r.” byli - Bł. Jan Paweł II i Ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan ludzi pracy. To do nich zanosiliśmy prośby będąc świadkami tamtych czasów. Ojciec Św. wielokrotnie dawał nam słowo nadziei i solidarności, tak jak w Sopocie 1999 r. kiedy powiedział, że nie można budować miłości w narodzie i środowiskach pracy bez solidarności – jedni drugich brzemiona noście; natomiast życie i posługa ks. Jerzego aż do męczeńskiej śmierci 19. X. 1984 r. jest wielkim wzorem heroicznej walki o wolność. Człowiek zawsze potrzebuje żyć z drugim w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu” – powiedział ks. dziekan. W spotkaniu uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych reprezentujących placówki oświatowe, partie polityczne oraz organizacje działające na terenie naszego powiatu i miasta.

 

Galeria - 30 rocznica ...