loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Stanowisko Starosty Koneckiego!

Beata Kij

dokument starosty koneckiego do czlonka zarzadu wojewodztwa swietokrzyskiego w sprawie rozbudowy mostu w miejscowosci Plenna

 

Szanowny Pan Tomasz Jamka, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Szanowny Panie,

działając w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, interes lokalnych przedsiębiorców oraz stan dróg powiatowych pragnę zwrócić Pana uwagę na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Plenna od km 103 + 200,00 do 104 + 100,00”. W chwili obecnej most ten jest całkowicie zamknięty, czego skutkiem jest przeniesienie się znacznego natężenia ruchu na drogi powiatowe o numerach 0401T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Budzisław – Oleszno – Włoszczowa
i 0414 T Radoszyce - Jacentów. Dotyczy to nie tylko samochodów osobowych, ale również ciężarowych. Obowiązujący na wskazanych odcinkach dróg projekt organizacji  ruchu przewiduje ograniczenie tonażowe, gdyż  nie są one przystosowane do takich obciążeń. Niestety nie możemy uniemożliwić korzystanie z nich lokalnym przedsiębiorcom, dla których wyznaczone objazdy generują dodatkowe, ogromne koszty i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że najbardziej narażone odcinki dróg zostały w ostatnich latach wyremontowane przy współpracy z innymi jednostkami samorządowymi
z wykorzystaniem środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i unijnych. Trzeba zatem zadać pytanie, czy w realizowaniu poszczególnych inwestycji przez jednostki samorządowe należy dbać o dobro wspólne? Czy też realizując jedno zadanie można zniszczyć efekty pracy i nakłady poniesione przez inne jednostki?

Zarząd Powiatu jako zarządca najbardziej narażonych odcinków dróg ma obowiązek dbania o majątek Powiatu. Dlatego też, mając świadomość konsekwencji wprowadzenia przedłożonego nam do zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wydaliśmy w tej kwestii opinię negatywną. Niestety nasze stanowisko nie zostało uwzględnione i nie skłoniło osób przygotowujących realizację przedmiotowego zamierzenia do rozważenia bądź poszukiwania innych możliwości technicznych. Czy o taką współpracę chodzi w samorządzie?

Mieszkańcy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem często wskazują, że podczas przebudowy drogi wojewódzkiej 728 na odcinku Łopuszno – Radoszyce zachowano możliwość przejazdu przez most w miejscowości Radoska. Również podczas realizacji inwestycji na odcinku Końskie – Gowarczów w miejscowościach Kornica i Morzywół znalazły się inne rozwiązania techniczne.

W mojej ocenie, wyznaczenie kilkudziesięciokilometrowego objazdu nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo. Być może jest to oszczędność dla Wykonawcy, ale czy to jest najważniejsze? Musimy myśleć o mieszkańcach i lokalnych przedsiębiorcach, gdyż ich ten problem dotyka najbardziej.

Biorąc powyższe pod uwagę wzywam do podjęcia działań mających na celu zmianę zaistniałej sytuacji. Liczę na zrozumienie i szybką reakcję.

Brak odzewu z Pana strony doprowadzi do sytuacji, w której będę zmuszony do obciążenia Was kosztami naprawy szkód powstałych na skutek Waszych zaniechań.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

Starosta Konecki

Grzegorz PIEC

 

Do wiadomości:

  1. Pan Michał Pękala

Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce

  1. Pan Marian Jankowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

zdjecie drogi w miejscowosci Plenna