loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

tkn  ukraina     ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Wirtualna strzelnica w powiecie koneckim

Beata Kij

11 czerwca br. decyzją Ministra Obrony Narodowej został 1rozstrzygnięty Konkurs Ofert pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2021”. Z województwa świętokrzyskiego tylko trzy powiaty spełniły wymogi formalne konkursu. Powiaty: konecki i skarżyski otrzymały dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Powiatowi staszowskiemu przyznano 110 600 zł.

Celem konkursu był przede wszystkim rozwój i podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego w Polsce, a także zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Powiat Konecki złożył ofertę utworzenia strzelnicy wirtualnej, która będzie się znajdować w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, a jej użytkownikami mają być uczniowie klas mundurowych.

Projektowana strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Jej przeznaczeniem będą między innymi: nauka i doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, a także rozpoznawanie i identyfikacja celów. Będzie umożliwiała jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób.

„Bardzo się cieszę, że nasza młodzież będzie mogła podnosić swoją sprawność w zakresie kolejnych umiejętności. Bardzo dziękuję Zarządowi Powiatu Koneckiego za doskonałą współpracę oraz wsparcie w wielu podejmowanych działaniach” – powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich, Beata Jakubowska.

Zadowolenia z przyznanego dofinansowania nie kryją członkowie Zarządu Powiatu.

„Taka strzelnica bez wątpienia podniesie jakość szkolenia w klasach mundurowych i oddziałach przygotowania wojskowego. Zaktywizuje także osoby zainteresowane sportem strzeleckim. Dodatkową korzyścią będzie propagowanie postaw patriotycznych i proobronnych na terenie powiatu koneckiego oraz atrakcyjności służby wojskowej” – podkreśla Starosta Konecki, Grzegorz Piec.

Beata Kij