loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Nowe przepisy, nowe obowiązki

Beata Kij

Od 1 czerwca 2021 roku kierowców i pieszych policjaobowiązują nowe przepisy, które wprowadza nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja wprowadza kilka bardzo istotnych zmian, odnoszących się zarówno do pierwszeństwa pieszych zbliżających się bezpośrednio do przejść dla pieszych, jak i już tych będących na przejściach. Ta zmiana diametralnie, przynajmniej w teorii, ma przewartościować niebezpieczne i niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. Kolejnym obowiązkiem nakładanym na kierujących jest ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym przez całą dobę

.Przypominamy, Polska do tej pory była jedynym państwem w Unii Europejskiej, w którym dopuszczalna maksymalna prędkość w terenie zabudowanym zależała od pory dnia. Nowe przepisy mają ukrócić również tzw. "jazdę na zderzaku" na ekspresówkach i autostradach, co jest prawdziwą zmorą tysięcy, bezpiecznie i prawidłowo przemieszczających się podróżujących.

Nowelizacja wprowadza także zakaz używana telefonów komórkowych oraz innych urządzeń zaburzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, na przejściach dla pieszych. Dla kierujących pojazdami, wydaje się to być bardzo dobra i wyczekiwana zmiana, bo powinna i tu znów przynajmniej teoretycznie, bezwzględnie obligować pieszych do bezpiecznego, niczym nieabsorbującego poruszania się po przestrzeni drogowej. Ale jak będzie, tego oczywiście dowiemy się podczas planowanych działań Policji w tym aspekcie. Już słychać głosy pieszych, że przecież można prowadzić rozmowę i jednocześnie obserwować, czy jak to teraz modnie się formułuje "zerkać" na samo przejście dla pieszych oraz jego otoczenie i pokonywać je w równie "bezpieczny sposób". Jednak, czy o to chodziło? Ze szczególnym uwzględnieniem kierujących pojazdami, od których przecież takiego zachowania się bezwarunkowo wymaga.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie st. sierż. Martę Przygodzką - oficera prasowego z KPP w Końskich, o to co usłyszeliśmy:

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo, tylko gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych. W celu zwiększenia ochrony pieszego, w rejonie przejść dla pieszych, ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania sie kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale też jego okolicy oraz stworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych, znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz na tych, którzy na nie wchodzą. Kierujący pojazdami, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest zobowiązany przede wszystkim zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, znajdującego się na tym przejściu, ale też na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, bądź torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się również wchodzenia pieszemu bezpośrednio przed pojazd, w tym również na przejście dla pieszych. Kolejną ważną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym przez całą już dobę do 50 km/h.

 Paweł Kubiak