loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

   ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH   e puap

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 8 kwietnia odbyła się XXVI sesja zdjęcie Zbigniewa Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Powiaturady powiatu koneckiego zwołana w trybie nadzwyczajnym. Tradycyjnie już, radni obradowali w sposób zdalny. W sali obrad pojawili się tylko przewodniczący Zbigniew Kowalczyk, starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron i członek zarządu Jarosław Staciwa. Przebieg tej sesji ograniczony był do podjęcia istotnych uchwał, wprowadzających zmiany w powiatowym budżecie i związanych z nimi korekt wieloletniej prognozy finansowej. Decyzje dotyczyły skierowania dodatkowych środków finansowych na cele związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz budowy i przebudowy 13 przejść dla pieszych na drogach powiatowych, służących podniesieniu bezpieczeństwa, głównie w pobliżu placówek oświatowych.

W tej zdalnej sesji uczestniczyło 20 radnych. Proponowane projekty uchwał zgodnie zostały zaakceptowane przez wszystkich uczestników obrad.

 

Adam Kubka

zdjęcie Sesja Rady Powiatu KoneckiegoKliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

zdjęcie radnych uczestniczących w obradach Sesji