loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Gospodarska wizyta Posła

Paweł Goraj - Administrator

17 lutego br. w Starostwie Powiatowym zdjęcie posła Lipca i starostów siedzących przy stole w gabinecie starostyw Końskich odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP - Krzysztofem Lipcem, w którym udział wzięli: Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron oraz radny Rady Miejskiej w Stąporkowie - Jacek Trudnos. Podczas spotkania rozmawiano m. in. o mechanizmach rządowego wsparcia dla samorządów, przedsiębiorstw i mieszkańców, jak również bieżących planach inwestycyjnych samorządu powiatowego. Przy okazji ww. wizyty radny RM w Stąporkowie – Jacek Trudnos zwrócił się do świętokrzyskiego parlamentarzysty o wsparcie działań związanych z budową chodnika w miejscowości Kozia Wola, który miałby powstać przy Drodze Krajowej 42.

 

Poseł K. Lipiec, z uwagi na stan bezpieczeństwa, uznał potrzebę tej inwestycji za ważną nie tylko dla okolicznych mieszkańców i podkreślił, że takie oddolne inicjatywy częstokroć doczekują się realizacji.

Sprawa podniesiona przez radnego J. Trudnosa skierowała dalszą część wymiany zdań na kwestie dróg w powiecie koneckim i szans związanych z pozyskiwaniem środków na ich remonty, czy też budowę nowych szlaków komunikacyjnych. Rozmówcy zauważyli istotną rolę w tym względzie rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz fakt, że konecki powiat posiada blisko 600 kilometrów dróg do utrzymania. Podkreślono przy tym, że jest to proporcjonalnie jedna z najdłuższych sieci dróg powiatowych w całej Polsce, stąd i przekazywane środki finansowe na te cele, siłą rzeczy są niewspółmierne (w tym ze wspomnianego Funduszu) do potrzeb w tym zakresie.

Marian Wikiera