loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KGW Sworzyce w kolejnym etapie konkursu „Międzynarodowa integracja środowisk wiejskich w powiecie koneckim”

Paweł Goraj - Administrator

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach, zdjęcie dokumentów konkursowych dla KGW w Sworzycachwspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich - jako partnerem projektu, bierze udział w konkursie tematycznym w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014 - 2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach z udziałem Starostwa Powiatowego w Końskich, po ocenie formalnej wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne, zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu, czyli oceny merytorycznej. Dotacja przeznaczona jest na działania w trzech obszarach tematycznych, a projekt „Międzynarodowa integracja środowisk wiejskich w powiecie koneckim” dotyczy angażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.

- Są to działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej. Udział w konkursie jest jednocześnie promocją działań KGW zrzeszonych w Powiatowej Radzie KGW w Końskich - informuje Justyna Rupniewska, przewodnicząca Rady.

Projekt ma być wsparciem dla kobiet działających na terenach wiejskich, zrzeszonych w Powiatowej Radzie KGW w Końskich, które inicjują wydarzenia kulturalne, zajmują się odnawianiem świetlic wiejskich, prowadzą zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet z rejonów wiejskich.

- Temat projektu „Międzynarodowa integracja środowisk wiejskich w powiecie koneckim” opiera się na 5 dniowej wizycie w powiecie koneckim, delegacji z Czech i Ukrainy ze środowiska wiejskiego. Założeniem jest kultywowanie tradycji, wymiana doświadczeń i promocja powiatu koneckiego, a jego adresatem jest wiejska społeczność powiatu. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu działaniu realizacja zadania poprzez zaplanowane działania: jak wyjazdy studyjne, spotkania z przedstawicielami samorządów, konferencja pn. „Międzynarodowe zwyczaje i obyczaje aktywnych kobiet KGW” oraz II Przegląd KGW „Międzynarodowe smaki”, wzmocnią więzi i ukażą dorobek kulturowy naszego regionu oraz partnerów jakimi są Czeski Związek Kobiet z Pragi oraz Gromada Bajkowiecka z Ukrainy – dzieli się informacją starosta konecki - Grzegorz Piec.

Efektem udziału w konkursie będzie zawarcie długotrwałej współpracy w zakresie działań i funkcjonowania KGW, przenikanie tradycji kulturowych, patriotycznych oraz kulinarnych dzięki spotkaniom okolicznościowym z przedstawicielami samorządu i organizacjami pozarządowymi a także konferencji, która podsumuje zaplanowane działania.

- Wszystkie ujęte w projekcie wydarzenia, znajdą się w wydanym albumie pamiątkowym. Powstanie książka kucharska oraz strona internetowa projektu. Projekt posłuży wzmocnieniu stosunków dwustronnych między społecznością wiejską naszego powiatu i zaproszonych Gości, promowaniu wymiany regionalnej z dzieleniem się wiedzą i dobrymi praktykami w obszarze aktywności obywatelskiej – przekonuje Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach Justyna Rupniewska.

Mariusz Słowiński

Galeria - KGW Sworzyce...

2  3  4

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich