loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

KONKURS On-Line pn. „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Koneckiego przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatowej Rady KGW w Końskich jako wspólne dobro”- ROZSTRZYGNIĘTY!

Paweł Goraj - Administrator

Starostwo Powiatowe w Końskich zorganizowało onlinew dniach od 6 listopada do 1 grudnia 2020 r., konkurs on-line, na najlepszy opis przedstawiający codzienną, ludową twórczość oraz profil działania koła gospodyń wiejskich, w szczególności czym się wyróżnia pośród innych kół. Celem owego konkursu było propagowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu Koneckiego oraz zachęcenie przedstawicieli lokalnych społeczności do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej tradycji i wiedzy o kulturze swojego regionu. Cel w ocenie Komisji Konkursowej został osiągnięty.

 

Organizatorami konkursu on-line był Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej KGW w Końskich Justyna Rupniewska. Wydziałem odpowiedzialnym za jego przebieg był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

W dniu 4 grudnia br., zebrała się powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie: Marian Wikiera przewodniczący oraz Agnieszka Krakowiak, Mariusz Słowiński i Adam Kubka członkowie i wyłoniła zwycięzców. Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem konkursu on-line. Wszystkie prezentacje napłynęły drogą mailową w wyznaczonym terminie tj. do 01.12.2020 do godz. 12:00. W konkursie sklasyfikowano 14 projektów. Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i wyłoniła te, które oprócz spełnienia warunków określonych w regulaminie § 3 pkt. 1, wyróżniły się kreatywnością, pomysłowością i estetyką. Postanowiono przyznać trzy główne nagrody za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

I miejsce             KGW SALATA

II miejsce            KGW „POD DĘBAMI” PIŁA-SZABELNIA

III miejsce           KGW SWORZYCE

Komisja postanowiła przyznać dwa specjalne wyróżnienia dla: KGW KOZÓW oraz KGW KRASNA, za udział w konkursie, czyli kołom, które nie są zrzeszone w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich. Ponadto, Komisja postanowiła dodatkowo nagrodzić pozostałe koła gospodyń wiejskich za udział i wkład pracy:

KGW DZIEBAŁTÓW

KGW KRÓLEWIEC

KGW MŁOTKOWICE

KGW „WĄSOWIANKA” WĄSOSZ

KGW NIEŚWIŃ

KGW „OSIEMNSATKI+” CZARNIECKA GÓRA-CZARNA

KGW RUDA BIAŁACZOWSKA

KGW BĘBNÓW

KGW "KW-usie” KOZIA WOLA

Komisja podjęła również decyzję o nagrodzeniu pamiątkowymi dyplomami wszystkich, którzy wzięli udział w Konkursie.

- Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w naszym konkursie, za kreatywność i pomysłowość nadesłanych prezentacji. W naszych założeniach jako organizatorów, konkurs miał być motywacją do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości i jej otoczenia, a jednym z celów było wyłonienie najaktywniejszych KGW, które podtrzymują lokalne tradycje. Chodziło o to, w jaki sposób uświadamiają kolejnym pokoleniom potrzebę upowszechniania tradycji, jak tworzą więzi społeczne i międzypokoleniowe oraz jakie mają sposoby na zintegrowanie środowiska lokalnego oraz kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu i potrzeby ochrony jego dziedzictwa kulturowego - podsumował wyniki starosta Grzegorz Piec.

Wszyscy zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem otrzymują nagrody rzeczowe i upominki oraz dyplom uznania. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi w późniejszym terminie.

Opracował: Mariusz Słowiński