loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Jego wybór dawał nadzieję całemu światu – na imię miał Karol…

Paweł Goraj - Administrator

Dziś, 16 października 2020r., obchodzimy wyjątkową zdjęcie na którym widać moment złożenia wiązanek przed pomnikiem Jana Pawła IIrocznicę. 42 lata temu wybrano następcę św. Piotra - kardynała Karola Wojtyłę, który przyjął imię Jan Paweł II. To było absolutne zaskoczenie dla społeczności katolickiej na całym świecie. Niewielu śmiało nawet myśleć, że papieżem zostanie nie Włoch, lecz „człowiek z dalekiego kraju”, kraju gdzie panował ustrój komunistyczny, ale gdzie jednocześnie wiara w Boga dawała wciąż nadzieję na lepsze jutro. Spośród 111 głosów, kardynał Karol Wojtyła otrzymał 103 głosy poparcia. W tym wyjątkowym dniu przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach: starosty – Grzegorza Pieca, Roberta Plecha – radnego Rady Powiatu oraz Mariana Wikiery – naczelnika Wydziału Promocji i Kultury, złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze, pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Rogowie, oddając tym samym hołd Ojcu Świętemu.

 

Delegacji powiatowej towarzyszyła dyrekcja SP w Rogowie im. Jana Pawła II w osobach: Waldemara Wiktorowskiego i Beaty Gawrońskiej. A jak wspominają dzień 16 października 1978 roku Konecczanie?

„To była ogromna radość, maszyny w naszym zakładzie zostały wyłączone, ludzie bardzo to przeżywali. Radości nie było końca. Spontanicznie śpiewaliśmy pieśni religijno – patriotyczne i modliliśmy się. Nigdy nie zapomnę tego dnia miałam wtedy 22 lata” – mówi nam wyraźnie wzruszona Pani Maria, wówczas pracownica  Zakładów Metalurgicznych POLMO.

„Miałem wtedy zaledwie rok życia i z oczywistych powodów nie mogę pamiętać tego wyjątkowego dnia. Jednak całe moje życie przeszedłem z Janem Pawłem II, który ukształtował moją dojrzałość duchową. Śmierć Jana Pawła II oznaczała dla mnie przerwanie więzi z ojcem” – wspomina nasz kolejny rozmówca.

Urodził się 18 maja 1920 roku. Jego pontyfikat, często określany jako przełomowy, trwał niemal 28 lat. Był pierwszym papieżem, który od 455 lat nie był Włochem. Na Światowych Dniach Młodzieży gromadził miliony młodych ludzi z całego świata. Papież, który ciągle był w drodze. Odbył więcej pielgrzymek apostolskich, niż wszyscy Jego poprzednicy. Dziewięciokrotnie odwiedził Polskę. W Swoich dziełach odnosił się do kluczowych spraw dotyczących współczesności. Jego charyzma na nowo otworzyła historię Kościoła na całym świecie. Prowadził wyjątkowy dialog z innymi religiami świata i jednocześnie nie bał się przeciwstawiać laicyzacji krajów Europy Zachodniej, w której nie brakowało negatywnych procesów, określanych przez papieża Polaka, jako przynależnych do „cywilizacji śmierci”. Dla ustroju komunistycznego Jan Paweł II stanowił potężne i realne zagrożenie. Jego wkład i zasługi w unicestwieniu tego totalitaryzmu są bezprecedensowe, co przyznają po latach, nawet sami przywódcy ZSRR. Swój wybór na Stolicę Piotrową zawierzył, w duchu zaufania Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi i Matce Jego Najświętszej Marii Pannie. 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37 papież Jan Paweł II odszedł do Domu Pana. W dniu 1 maja 2011 roku beatyfikowany, a już 27 kwietnia 2014 roku, ogłoszony świętym. W maju 2020 roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Tego Wielkiego Polaka.

W tym miejscu chcemy jednocześnie podkreślić szczególne związki jedynego polskiego papieża z naszą małą Ojczyzną! Przypomnijmy zatem pobłogosławienie przez Ojca Świętego koron dla cudownego obrazu z sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, jakie miało miejsce 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, podczas czwartej Jego wizyty w Polsce.

Nie sposób nie wspomnieć i podkreślić, że 13 czerwca 1999r. w Warszawie został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej – ksiądz Kazimierz Sykulski – proboszcz parafii św. Mikołaja w Końskich w latach 1929 – 1941. Błogosławiony Ksiądz Kazimierz jest oficjalnym Patronem Powiatu Koneckiego od 2008 roku, a Jego pomnik stoi przed budynkiem Starostwa.

Można by tu jeszcze wymieniać osobiste spotkania mieszkańców naszej małej Ojczyzny z Janem Pawłem II, czy to w trakcie pielgrzymek do Polski, czy też podczas audiencji specjalnych w Stolicy Piotrowej.

Opracowali: Marian Wikiera, Paweł Kubiak

Galeria - Jego wybór dawał nadzieję...

2  3

4  5

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich