loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Kolejne wsparcie dla Powiatu Koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 8 września 2020 r., pomiędzy Województwem zdjęcie do artykułu kolejne wsparcie dla powiatu na którym wdać moment podpisania przez włodarzy dokumentów o wsparciuŚwiętokrzyskim a Powiatem Koneckim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Powiatu Koneckiego wynosi 1 562 017,20 zł w tym: dla Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie: 703 764,98 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, w kwocie: 858 252,22 zł.

 

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

  1. Zapewnienie tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy DPS, skierowani przez lekarza będą przebywać na czas leczenia, zapewnienie im należytej opieki medycznej oraz kompleksowej usługi pobytowej, w tym: nocleg, wyżywienie, sprzątanie itp. (w przypadku, gdy izolacja odbywa się poza budynkiem DPS); Do takich miejsc mogliby być kierowani na okres co najmniej 14 dni także nowoprzyjęci mieszkańcy DPS.
  2. Koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej.
  3. Zakup usług związanych z walką i przeciwdziałaniami COVID-19 np.: umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS (7/7), w tym: nocleg, wyżywienie, zakup niezbędnego wyposażenia miejsc noclegowych dla pracowników DPS. zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem DPS (kompleksowej usługi pobytowej w tym: nocleg, wyżywienie, sprzątanie itp.) dla pracowników DPS.
  4. Zakup środków ochrony indywidualnej (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.).
  5. Zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.
  6. Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek utworzonych w budynku DPS (ssaki, koncentratory tlenu, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp.).
  7. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej w okresie do 31 października 2020 roku.

loga

2

Opracowała: Renata Doniecka