loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Wsparcie finansowe dla powiatu koneckiego

Paweł Goraj - Administrator

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejzdjęcie do artykułu wsparcie dla powiatu na ktorym widać włodarzy województwa i powiatu przeznaczyło dla województwa świętokrzyskiego łącznie 4 233 708 złotych w ramach finansowania projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Odbiorcami wsparcia są powiaty i samorząd województwa, jako jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

 

Do powiatu koneckiego, z tych środków, trafi prawie 220 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny). Stosowne umowy zostały podpisane w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w czwartek 23 lipca 2020. Ze strony powiatu koneckiego podpisy pod dokumentem złożyli: starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa i skarbnik Edyta Drążkiewicz.

Dzień wcześniej, w środę 22 lipca w podobny sposób procedowano przekazanie wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej. W naszym powiecie funkcjonują dwie placówki tego typu - w Końskich i w Rudzie Pilczyckiej, a wsparcie w ramach rezerwy celowej Województwa Świętokrzyskiego dla nich wyniesie ponad 94 tysiące złotych.

Dofinansowanie dla domów pomocy społecznej w całej Polsce sięgnie 30 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na wsparcie w czasie epidemii koronawirusa bieżącej działalności. W tym między innymi na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Umowę z ramienia powiatu podpisali: starosta Grzegorz Piec, członek zarządu powiatu Jarosław Staciwa oraz skarbnik Edyta Drążkiewicz. Administrację rządową przy podpisywaniu wymienionych porozumień reprezentowali: senator Krzysztof Słoń i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a w skali województwa stosowną pomoc otrzymają 2 gminy i 14 powiatów.

Opracował: Adam Kubka

Galeria - Wsparcie dla powiatu...

2  3  4

5  6  7