loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

ikonka raportu Coronawirusa COVID-19   RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

ikona kont bankowych kont starostwa  NUMERY KONT BANKOWYCH

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Projekt „Międzynarodowe smaki Jagiellonów” w kolejnym etapie konkursu!

Paweł Goraj - Administrator

Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach, zdjęcie do artykułu projekt smaki jagiellonów na którym widać prezes kół gospodyń - Justyna Rupniewskawspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich - jako partner projektu, wzięło udział w konkursie sektorowym w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Finansowany on jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W ramach tych funduszy, które są bezzwrotną formą pomocy udzielaną przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein, wydzielone zostały środki dla organizacji społecznych. Na ich wsparcie przeznaczono w Polsce 57 mln EUR. Koło Gospodyń Wiejskich w Sworzycach z udziałem Starostwa Powiatowego w Końskich, po ocenie formalnej wniosków w konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe, zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu, czyli oceny merytorycznej.

Warto nadmienić, że jest to jedyne Koło Gospodyń Wiejskich w Polsce, które aplikowało w konkursie, spośród 395 wnioskodawców. Typem działania w projekcie jest świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich.

- Stworzony projekt pod nazwą „Międzynarodowe smaki Jagiellonów” opiera się na trzech 5 dniowych wizytach w powiecie koneckim, w Czechach oraz na Ukrainie. Założeniem projektu jest kultywowanie tradycji, wymiana doświadczeń i promocja powiatu. Adresatem jest wiejska społeczność, a zaplanowane działania: jak wyjazdy studyjne, spotkania z przedstawicielami samorządów, czy przegląd KGW, wzmocnią więzi i ukażą dorobek kulturowy naszego regionu oraz partnerów, jakimi są Czeski Związek Kobiet z Pragi oraz Gromada Bajkowiecka z Ukrainy - informuje starosta konecki - Grzegorz Piec

KGW Sworzyce działa od ponad roku i liczy 33 członków, będąc wiodącym stowarzyszeniem spośród 37 kół z terenu powiatu koneckiego. Koncentruje się na rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowania folkloru, poprzez różnego rodzaju spotkania, uczestnicząc w zajęciach kulinarnych, rękodzieła czy muzyki. W tym właśnie środowisku zrodziła się inicjatywa powstania Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich.

- Zgłoszony projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy na licznych spotkaniach wyrażali potrzebę integracji, zjednoczenia i wymiany doświadczeń społeczności obywatelskiej oraz zawiązanie długotrwałej współpracy z delegacjami z Czech i Ukrainy, oraz późniejsza rewizyta naszej delegacji z KGW Sworzyce oraz Starostwa Powiatowego, jako naszego partnera projektu. Uzyskanie dofinansowania projektu umożliwi zintegrowanie społeczności wiejskiej z organizacjami społeczno -gospodarczymi z kraju i z zagranicy oraz samorządem – przekonuje Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Sworzycach - Justyna Rupniewska.

Realizacja projektu ma charakter pionierski, ponieważ dotychczas nie był realizowany taki projekt na terenie powiatu koneckiego, jak również nie było partnerstwa organizacji pozarządowej z instytucją publiczną. Będzie się on opierał na wspólnych wartościach: szacunku dla godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości oraz poszanowania człowieka, z przestrzeganiem zasad dobrego rządzenia na bazie tradycji i kultury przodków naszych.

Nazwa projektu „Międzynarodowe smaki Jagiellonów” ma swoje uzasadnienie i powstała dzięki historycznej wiedzy. Jak mówi starosta –  bywał tu ostatni z Piastów i gościł pierwszy monarcha z dynastii Jagiellonów - Władysław Jagiełło, więc obszar obecnego powiatu bywał miejscem częstych wizyt głowy państwa, niejednokrotnie z rodziną. Pozwolił ten fakt, na angażowanie kucharzy, którzy przygotowywali owe jagiellońskie smaki. Poprzez projekt chcemy te tradycje kultywować, odświeżyć i promować, między innymi przez smaki. Zaplanowane wizyty pozwolą poznać się wzajemnie w dziedzinie obyczajowości, kultury i historii – dodaje starosta Piec.

Opracował: Mariusz Słowiński

Galeria - Projekt Międzynarodowe smaki...

1  2

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich