loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Ważne informacje z PUP w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

Dyrektor PUP w Końskich przekazuje dwie ważnezdjęcie do artykułu informacje z PUP na którym widać dyrektora urzędu oraz budynek i logo projektu informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców. Pierwsza z nich dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę w ramach art. 15 zzd dotycząca umorzenia otrzymanej pożyczki. Informujemy, że w związku ze zmianą wymienionej wyżej ustawy, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę, przez okres 3 miesięcy, od dnia udzielenia pożyczki (otrzymania przelewu na konto). Umorzenie otrzymanej pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy na podstawie dostępnych informacji w CEIDG/KRS.

 

Druga informacja dotyczy możliwości finansowania tworzenia nowych miejsc pracy.

Powiatowy Urząd pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, w ramach trwających naborów na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

1. w zakresie środków EFS:

- w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Końskie, jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

- w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

2. w zakresie środków PFRON:

- w ramach trwającego naboru na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, nabór ogłoszony został od dnia 9 czerwca 2020 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców.

Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205.

Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl