loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków

Paweł Goraj - Administrator

Od dnia 25.06.2020 r. w trybie ciągłym będzie zdjęcie do artykułu dyrektor powiatowego urzędu pracy ogłasza nabór wnioskówprowadzony nabór na:

- art. 15 zzc dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc ustawy COVID-19*);
- art. 15 zzda niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda ustawy COVID-19*);
- art. 15 zze2 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2 ustawy COVID-19*);

 

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się poniżej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wnioski można również przekazać korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 dokumenty można wrzucać do skrzynki podawczej w zamkniętej kopercie.

Informacji w ww. zakresie udzielają również pracownicy PUP pod nr tel. 41/26043 62 wew. 202, 212, 210, 214, 216.

Opracował: PUP w Końskich