loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

XV Sesja Rady Powiatu w Końskich

Paweł Goraj - Administrator

W dniu 30 czerwca 2020 odbyła się XV sesja zdjęcie do artykułu 15 sesja rady powiatu na którym widać wszystkich radnych pozujących do zdjęciaRady Powiatu. Wśród uchwał, podjętych podczas tego posiedzenia, niewątpliwie istotne były te, dotyczące udzielenia obecnemu zarządowi wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019 r. Uchwały przegłosowano zdecydowaną większością głosów: 16 radnych „za” i 5 wstrzymujących się, nikt nie głosował „przeciw”. Za otrzymane zaufanie wszystkim podziękował Starosta Konecki Grzegorz Piec przypominając, że poprzedni rok był niezwykle trudny. Przypomnijmy, że przez pewien czas funkcję organów powiatowych pełnił jednoosobowo obecny starosta, a w połowie roku odbyły się ponowne wybory do rady powiatu skutkujące zmianą składu zarządu.

 

Pierwotnie projekt budżetu zakładał deficyt na poziomie ponad 5 milionów złotych, a jak wskazują dane przestawione w raporcie dotyczącym finansów za 2019 rok, bilans wskazuje nadwyżkę w wysokości prawie dwóch milionów złotych. Szczególne słowa podziękowania starosta skierował do pozostałych członków zarządu i radnych wspierających podejmowane decyzje. Jak podkreślił – „…kierunek powinien być jeden – dobro powiatu i dobro mieszkańców”.

Podczas tej sesji uchwalono również zmiany w budżecie 2020, podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Końskich i włączeniu jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zatwierdzono też sprawozdanie finansowe ZZH Maleniec oraz określono rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego.

Na wspomnianej sesji, przyjęto też sprawozdanie zbiorcze za rok 2019 opracowane przez Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, w oparciu o dane przekazane przez realizatorów "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2014-2020", a następnie radni zapoznali się wynikami kontroli komisji rewizyjnej. W dyskusji ponownie powrócił temat zlecenia i zapłaty wynagrodzenia z ewentualnymi odsetkami dla prof. Marka Chmaja. Jak stwierdziła w wyjaśnieniu skarbnik powiatu - Edyta Drążkiewicz: „Sprawa toczy się w sądzie. Po pierwszej sprawie z całą pewnością została zasądzona nam zapłata za dwie faktury, które zostały wystawione przez pana Chmaja. Zgodnie z dyspozycją mecenasa Grudzieckiego, obsługującego starostwo powiatowe część środków pozostała zapłacona, a część niezapłacona w związku z tym, że toczy się postępowanie w sprawie. W związku z tym została w budżecie utworzona rezerwa na tego typu wydatki”

Po ponad trzech godzinach obrad zakończono XV sesję Rady Powiatu.

Opracował: Adam Kubka

zdjęcie Sesja Rady Powiatu Koneckiego

Kliknij tutaj - Kliknij tutaj - Kliknij tutaj...

Galeria - XV Sesja rady powiatu...

2  3  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich