loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

VIII SESJA RADY POWIATU KONECKIEGO

Administrator

11 października 2019 roku w sali konferencyjnej zdjęcie VIII SESJA RADY POWIATU...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się ósma sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 8:30 sesję otworzył Zbigniew Kowalczyk - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

 

a) przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2019 roku,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2019-2026,

c) zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019 rok.

4. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Powiatu.

sesja

KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ - KLIKNIJ TUTAJ...

GALERIA - VIII SESJA RADY POWIATU...

2  3  4

5  6

fot. Paweł Kubiak

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich