loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

PRZEGLĄD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZIEMI KONECKIEJ

Paweł Goraj - Administrator

W poniedziałek 23 września w Sali konferencyjnej zdjęcie PRZEGLĄD ORGANIZACJI...Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu, którego organizatorem był Wiesław Mietliński – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieży. Cenne informacje dotyczące zasad działania i możliwości pozyskiwania środków na cele statutowe przedstawiła Teresa Śliwa - kierownik Oddziału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a problemy dotyczące przepisów RODO objaśniał Waldemar Piłat - Inspektor Ochrony Danych w UM.

 

Jak zapowiada organizator, kolejne spotkanie dotyczące problematyki działania organizacji pozarządowych przewidziane jest w październiku 2019 r. w Szkole Ponadpodstawowej Nr 1 w Końskich.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - PRZEGLĄD ORGANIZACJI...

2  3  4

5  6  7

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich