loga aloga bloga c

 RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo ankieta LOGO TERMOMODERNIZACJA

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WYNIKI MATUR 2019 - INFORMACJA

Administrator

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu oraz sierpniu 2019 roku,

dla absolwentów po raz pierwszy przystępujących do matury

Lp.  Nazwa Szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny

1. I Liceum Ogólnokształcące 135 132
2. II Liceum Ogólnokształcące 139 139
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 38
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 53 51
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 61 50
    LO - 295 291
      98,6%
    T - 146 120
      82,1%
    POWIAT - 441 411
      93,1%

Najwyższa zdawalność:

Licea - 100% - II LO

Technika - 96,2% - ZSP Nr 3