loga gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiegologa gmin powiatu koneckiego

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA WETERANA W DWÓCH ODSŁONACH

Administrator

Dzień 1 września ustanowiony został Dniem zdjęcie WOJEWÓDZKIE DNI WETERANA...Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty uchwałą przez sejm RP w 1997 roku, jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości na polu walki. W piątek 6 września w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się świętokrzyskie obchody Dnia Weterana, w których uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Podczas uroczystości obecni byli również parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, a wśród nich Jarosław Staciwa – członek Zarządu  Powiatu Koneckiego.

 

To podniosłe spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona w kieleckiej katedrze.

Podczas uroczystości wojewoda Agata Wojtyszek, zwracając się do kombatantów powiedziała: „Chcemy patrząc na Was tworzyć naszą teraźniejszość i budować przyszłość. Chcemy takimi spotkaniami pokazywać, jak ważne są wartości, dla których walczyliście Wy, dla których walczyli nasi przodkowie, którzy zginęli podczas tych walk. A tymi wartościami były zawsze BÓG, HONOR, OJCZYZNA! „

Następnie A. Wojtyszek odznaczyła 17. kombatantów okolicznościowymi odznaczeniami – Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości dla osób zasłużonych dla Ojczyzny. Wśród odznaczonych znaleźli się pochodzący z Ziemi Koneckiej m.in. Jerzy Łabętowicz oraz Zdzisław Dobrut.

10 września odbyła się druga odsłona Dnia Weterana i miała miejsce również w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestniczyli w niej także wspomniani koneccy kombatanci w towarzystwie starosty Grzegorza Pieca. Tym razem organizatorem X Samorządowego Dnia Weterana był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W okolicznościowych wystąpieniach marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś oraz poseł Krzysztof Lipiec podkreślali rolę i znaczenie środowiska weteranów zawsze oddanych sprawie polskiej. O chmurnych latach okupacji w podkoneckim Niekłaniu opowiadał wspomniany Zdzisław Dobrut.

Podczas tego doniosłego spotkania wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia: Medale „Pro - Patria”; Gwiazda Niepodległości; Złota Odznaka za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Kilku jubilatom, w gronie zebranych kombatantów, obchodzącym 95. rocznicę urodzin odśpiewano gromkie 200 lat!

Uroczystość Dnia Weterana uświetnił swoim występem znany w środowisku kombatanckim trębacz Kuba Kowalski oraz chór kieleckiej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela pod Telegrafem, a także młoda wokalistka Natalia Ryś.

Opracował: Marian Wikiera

GALERIA - WOJEWÓDZKIE DNI WETERANA...

2  3  4

5  6  7

8  10  9

11  13  14

15  16  17

18  19

fot. Marian Wikiera

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich