loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WOJEWODA O POMOCY DLA ROLNIKÓW

Administrator

W poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym zdjęcie WOJEWODA O POMOCY...w Końskich odbyło się spotkanie z Wojewodą Świętokrzyskim -Panią Agatą Wojtyszek. Władze powiatowe reprezentowali: Starosta Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron i Członek Zarządu Jarosław Staciwa. Zgodnie z zapowiedzią głównym tematem było szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Oprócz przedstawienia ogólnych zasad składania wniosków i wskazania często pojawiających się przy wypełnianiu błędów zainteresowani mieli również szansę otrzymania odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

 

Uczestnicy spotkania wskazywali na kłopoty z czasem i procesem szacowania szkód. Pani Wojewoda wskazała osoby do kontaktu i zadeklarowała pomoc oraz wsparcie w wyjaśnianiu pojawiających się wątpliwości. Zainteresowanym zostały przekazane stosowne materiały i schematy ułatwiające podejmowanie działań w zakresie zgłaszania wniosków. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób – włodarze i pracownicy gmin zajmujący się tematyką rolniczą, radni, sołtysi oraz przedstawiciele izb rolniczych z terenu Powiatu Koneckiego.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - WOJEWODA O POMOCY...

2  3  4

5  6

7  8

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich