loga aloga bloga c

 RODO - Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych   bip   Projekt Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Ankieta dla Klientów Starostwa Powiatowego w Końskich Termomodernizacja Budynku DPS "Cichy Zakątek" w Końskich

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WIZYTA STAROSTY U MINISTRA CYFRYZACJI

Administrator

Przedstawienie koncepcji cyfryzacji kraju oraz poszukiwaniezdjęcie WIZYTA STAROSTY... możliwości współpracy pomiędzy Powiatem Koneckim a Ministerstwem Cyfryzacji były przedmiotem rozmowy Ministra Cyfryzacji – Marka Zagórskiego oraz Starosty Koneckiego – Grzegorza Pieca, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r. w gabinecie Ministra. W spotkaniu wzięli również udział: Szef Gabinetu Politycznego Ministra – Radosław Skrzetuski, Z-ca Dyrektora Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji – Michał Przymusiński, Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław Lachowski oraz Sławomir Słoka – organizator tego spotkania.

 

W trakcie rozmowy Minister Zagórski omówił kierunki działań Ministerstwa oraz projekty obecnie realizowane przez resort w dziedzinie usług elektronicznych oraz cyberbezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podejścia procesowego i kompleksową obsługę mieszkańca, tak aby korzystający z elektronicznej administracji mógł to robić w zdecydowanie prostszy sposób niż dzieje się do tej pory. Do tego potrzebna jest pełna identyfikacja oraz optymalizacja katalogu procesów, które zachodzą w administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej. To pole do realnej współpracy między Ministerstwem a samorządem – powiedział Minister Zagórski. Podkreślono też istotną rolę projektu EZD RP w obszarze systemowego porządkowania obiegu dokumentów w urzędach.

Szukamy możliwości rozwoju oraz źródeł finansowania nowych projektów w obszarze cyfryzacji powiatu – stwierdził Starosta. Sławomir Słoka nawiązał z kolei do inicjatywy wybudowania tzw. powiatowego centrum referencyjnego, które stanowiłoby od dawna oczekiwaną w kraju ofertę profesjonalnego zaplecza kompetencyjnego dla powiatów, związków gmin lub innych inicjatyw ponadgminnych zawiązywanych w celu wspólnej cyfryzacji. Minister zwrócił uwagę na możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć z POPC (Program Operacyjny – Polska Cyfrowa). Istnieje bardzo realna perspektywa, że takie centrum powstanie u nas w powiecie, dając wiele miejsc pracy w obszarze najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

O tym, jak będzie rozwijać się zainicjowana tym spotkaniem współpraca będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Opracował: Radosław Lachowski

20190808 145250

Stoją (w kolejności od lewej): Sławomir Słoka, Marek Zagórski, Grzegorz Piec, Radosław Lachowski.