loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Administrator

W dniu 7 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego zdjęcie POSIEDZENIE RADY...w Końskich odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Koneckiego. Starosta Grzegorz Piec powitał przybyłych delegatów, którzy otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady Powiatowej ŚIR. 

 

Kolejnymi punktami porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej, którym został w wyniku głosowania Jarosław Kaczmarek oraz wybór Delegata na Walne Zgromadzenie – tę funkcję będzie sprawował Stanisław Stanik. Obaj wybrani zdeklarowali że z pełnym zaangażowaniem będą działali na rzecz środowiska rolniczego naszego powiatu. W posiedzeniu uczestniczyło 15 delegatów.

Opracował: Adam Kubka

GALERIA - POSIEDZENIE RADY...

2  3

fot. Adam Kubka

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich