loga aloga bloga c

             RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   bip   logo termo   ankieta

plcsenderuuk

komunikaty

Kontakt

Aktualności i wydarzenia

WYNIKI MATUR 2019

Administrator

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego maj  2019 - absolwentów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu.

Lp.  Nazwa Szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba osób które zdały egzamin maturalny

Egzamin poprawkowy w sierpniu

Liczba osób które nie zdały matury

1. I Liceum Ogólnokształcące 135 126 7 2
2. II Liceum Ogólnokształcące 139 138 1 0
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 31 13 6
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3 1 1 1
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 53 41 12 0
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

LO - 21

T - 40

19

26

1

9

1

3

    POWIAT - 441 382 44 15
      86,60% 9,90% 3,40%

 

Najwyższa zdawalność:

Licea - 99,2% - II LO

Technika - 77,3% - ZSP Nr 3

Dane dotyczące kraju i województwa:

  % zdawalności

% osób uprawnionych

do egzaminu poprawkowego

Polska  80,5%  12,9% 
Świętokrzyskie  79,9%  12,9%

Uwaga: Informacje zebrane w dniu 3 lipca 2019 r. przez naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia telefonicznie od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu koneckiego.